397/2017 ΕιρΛαρ (Εκουσία) (ν.3869/10 – μηδενικές καταβολές ανέργου με δάνεια αναλωθέντα για ιατρικούς λόγους)

379/2017 (Εκουσία δικαιοδοσία) Ειρηνοδίκης: Μπέλλα Καραμίχου Δικηγόροι: Αθανασία Κατσάβα, Γεώρ. Χατζηευθυμίου, Παν. Γκορτσίλας, Ανδρ. Χατζηλάκος   Μηδενικές καταβολές υπερχρεωμένου οφειλέτη που είχε λάβει δάνεια καθό χρόνο εργαζόταν και αυτός και η (πρώην πλέον) συζυγός του, αναλωθέντα για ιατρικούς λόγους τέκνου, πλέον δε άνεργος ζει με το επίδομα αλληλεγγύης και έκανε απόπειρα αυτοκτονίας.   {…} Από […]

94/2016 ΕιρΛαρ (Εκουσία) (υπαγωγή στο ν. 3869/2010 των μη εμπόρων – μη πτωχευτική ικανότητα μικροέμπορου)

94/2016 (Εκουσία δικαιοδοσία) Ειρηνοδίκης: Ευσταθία Καστού Δικηγόροι: Γεώρ. Μπαρτζώκης, Αλεξάνδρα Κολιούμπα, Γεώρ. Χατζηευθυμίου, Ανδρ. Χατζηλάκος   Υπαγωγή στο ν. 3869/2010 των μη εμπόρων κατά το χρόνο παύσης των πληρωμών. Έμπορος ο κατά σύνηθες επάγγελμα ασκών εμπορικές πράξεις, όπως και ο ομόρρυθμος εταίρος ΟΕ που ασκεί εμπορική δραστηριότητα. Μη πτωχευτική ικανότητα μικροεμπόρων, των οποίων το κέρδος […]

15/2015 ΕιρΛαρ (Εκουσία) (αίτηση δανειστή για υποβολή καταλόγου περιουσιακών στοιχείων)

15/2015 (Εκουσία δικαιοδοσία) Ειρηνοδίκης: Μπέλλα Καραμίχου Δικηγόροι:  Γεώρ. Συμσιρής   Αίτηση κατά την εκούσια δικαιοδοσία από δανειστή έχοντα ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις κατά του καθού ώστε να υποχρεωθεί αυτός, και με προσωπική του κράτηση, να υποβάλει κατάλογο περιουσιακών του στοιχείων με σύγχρονη δόση βεβαιωτικού όρκου. Βασιμότητα αίτησης, αφού παρά τις προσπάθειες του αιτούντος δεν ανευρέθηκαν περιουσιακά στοιχεία […]

5/2016 ΕιρΛαρ (Ειδική) (κατάσχεση εις χείρας τρίτου – ανακοπή κατά αρνητικής δήλωσης)

5/2016 (Ειδική) Ειρηνοδίκης: Γεωργία Κωτούλα Δικηγόροι: Ελένη Άγγου, Γραμμματή Κούκου   Επί κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, υποχρέωσή του όπως εντός 8 ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου δηλώσει αν υπάρχει στα χέρια του η κατασχεμένη απαίτηση ως και άλλη κατάσχεση. Ανακοπή κατά αρνητικής δήλωσης τρίτου με αίτημα αναγνώριση της ανακρίβειάς της και καταβολή του ποσού […]

112/2016 ΜονΠρΛαρ (Τακτική) (αοριστία αγωγής καταβολής τιμήματος – επικουρική βάση εξ αδικ. πλουτισμού)

112/2016 (τακτική) Πρόεδρος: Ηρακλής Μέτσκας Δικηγόροι: Ιωάν. Κούτας   Αοριστία αγωγής καταβολής τιμήματος, αφού ο ενάγων δεν περιγράφει με επάρκεια τα πωληθέντα και παραδοθέντα πράγματα και το τίμημα, αλλά παραπέμπει στον ενσωματωμένο στο δικόγραφο δοσοληπτικό λογαριασμό που τηρούσε, εκ του οποίου όμως προκύπτουν αφενός χρεοπιστώσεις και διαφορετικό από το αγωγικά αιτούμενο υπόλοιπο οφειλής χωρίς κανένα […]

109/2016 ΜονΠρΛαρ (Τακτική) (τραπεζικό επιτόκιο – ελεύθερα διαπραγματεύσιμο)

109/2016 (τακτική) Πρόεδρος: Χριστίνα Παπαγιάννη Δικηγόροι: Στυλ. Κρίκης, Ζωή Περιλή   Το τραπεζικό επιτόκιο είναι πλέον ελεύθερα διαπραγματεύσιμο μεταξύ τραπεζών και πελατών, διό μη καταχρηστικότητα συμφωνιών για επιτόκιο υπερβαίνον το εξωτραπεζικό.   {…}    Περαιτέρω, με τον τέταρτο λόγο της ανακοπής, ο ανακόπτων εκθέτει ότι η προσβαλλόμενη Διαταγή Πληρωμής πρέπει να ακυρωθεί, δεδομένου ότι συνομολογήθηκε μεταξύ […]

96/2016 ΜονΠρΛαρ (Τακτική) (καταβολή για μη επακολουθήσασα – τήρηση δημοσιότητας σύστασης ΕΕ)

96/2016 (τακτική) Πρόεδρος: Ηρακλής Μέτσκας Δικηγόροι: Κων. Ζαφειρούλης, Γεώρ. Συμσιρής   Αγωγή καταβαλόντος ποσό για συμμετοχή σε υπό σύσταση ΕΕ κατά του ορισθέντος ως διαχειριστή και εκπροσώπου της που υποχρεούνταν να προβεί στη δημοσίευση για τη νόμιμη σύστασή της. Η παράλειψη του εναγομένου για τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας επάγεται ακυρότητα της υπό σύσταση ΕΕ, που […]

91/2016 ΜονΠρΛαρ (Τακτική) (καθ’ ύλην αρμοδιότητα – σιωπηρή παραίτηση απο ένδικα μέσα – ακύρωση απόφασης ΔΣ σωματείου)

91/2016 (τακτική)                              Πρόεδρος: Μαρία Τσάνα Δικηγόροι: Χρήστος Δεληντζής, Ιουλία Αγγελακοπούλου   Υπαγωγή στο Ειρ/κείο, αδιαφόρως αξίας αντικειμένου, των διαφορών για οφειλόμενη εισφορά μελών σωματείων και συνεταιρισμών. Αυτεπάγγελτη έρευνα καθ’ ύλην αρμοδιότητας κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής σε κάθε στάση της δίκης. Μη δέσμευση δικαστηρίου της παραπομπής πριν την τελεσιδικία της παραπεμπτικής λόγω αναρμοδιότητας […]

70/2016 ΜονΠρΛαρ (Τακτική) (διεκδικητική αγωγής ακινήτου – περιγραφή ακινήτου – χρησικτησία επί τμημάτων του κοινού)

70/2016 Πρόεδρος: Χρυσοβαλάντης Λέτσιος Δικηγόροι: Χριστόφορος Ζαρκάδας, Βασ. Δημηνίκος   Συνταγματικότητα της απαίτησης για το ορισμένο αγωγής. Επί διεκδικητικής αγωγής ακινήτου, ανάγκη περιγραφής του κατά θέση, έκταση και όρια σε οποιοδήποτε σημείο του δικογράφου, χωρίς μνεία των σημείων του ορίζοντα και των πλευρικών διαστάσεων που θα προκύψουν από τις αποδείξεις. Ορισμένη η αγωγή και όταν […]

63/2016 ΜονΠρΛαρ (Τακτική) (σώρευση ανακοπών κατά δ/γής πληρωμής και εκτέλεσης – αίτηση υπαγωγής στο ν.3869/10)

63/2016 Πρόεδρος: Χρυσοβαλάντης Λέτσιος Δικηγόροι: Πάνος Οικονόμου, Ζωή Παπαμάρκου   Παραδεκτή σώρευση ανακοπών κατά δ/γής πληρωμής και εκτέλεσης, όχι κατά την τακτική αλλά την προσήκουσα ειδική διαδικασία πιστωτικών τίτλων στην οποία μη υποχρεωτική κατάθεση προτάσεων. Μη ασάφεια και αντιφατικότητα δ/γής πληρωμής ως προς την αιτία έκδοσης, καθόσον η ανακριβής αναγραφή της σύμβασης ως ανοικτού επιχειρηματικού […]

106/2017 ΠολΠρΛαρ (έναρξη προθεσμίας αποποίησης – πλάνη)

106/2017                                                                              Πρόεδρος: Δέσποινα Ρασιδάκη Εισηγήτρια: Μαρία Τσάνα Δικηγόροι: Αθανασία Κατσάβα, Ευδοκία Τρικάκη, Αναστασία Δουφέκα, Μιχ. Ραχαβέλιας   Γνώση επαγωγής η υπό του κληρονόμου γνώση του θανάτου, γνώση δε του λόγου επαγωγής η εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου κλήση του στην κληρονομία.   Έναρξη της 4μηνης προθεσμίας αποποίησης εξ αδιαθέτου κληρονομου από τη γνώση του […]

25/2016 ΠολΠρΛαρ (λευκή επιταγή – ένσταση πλαστότητας υπογραφής εκδότη)

25/2016                                                                                Πρόεδρος: Στυλιανή Σωτηροπούλου Εισηγητής: Ηρακλής Μέτσκας Δικηγόροι: Ανδρ. Χατζηλάκος, Στέφ. Παντζαρτζίδης   Για το κύρος επιταγής αναγκαία υπογραφή του εκδότη. Επιτρεπτή έκδοση λευκής επιταγής, ήτοι ηθελημένα ατελούς με συμφωνία συμπλήρωσής της από το λήπτη, εφόσον όμως φέρει οπωσδήποτε υπογραφή του εκδότη διότι άλλως δεν είναι αξιόγραφο, αλλ’ ούτε καν έγγραφο, η δε πλαστογράφηση […]

208/2016 ΜονΕφΛαρ (διαχείριση ΟΕ απο κοινού)

208/2016                                                                                            Πρόεδρος: Αναστασία Κουτσογιαννούλη Δικηγόροι: Εμμ. Παπαπαναγιώτου, Τρύφων Τσάτσαρος   Αν με το νόμιμα δημοσευθέν καταστατικό ΟΕ ανατέθηκε η διαχείριση  εταιρικών υποθέσεων σε πλείονες εταίρους που θα ενεργούν από κοινού, η ανάληψη υποχρεώσεων από τον ένα μόνο, χωρίς σύμπραξη λοιπών ή χωρίς τήρηση τυχόν άλλων όρων του καταστατικού, συνιστά υπέρβαση των ορίων διαχειριστικής εξουσίας […]

189/2016 ΜονΕφΛαρ (απάτη – ελάττωμα μισθίου – αγωγή μισθωμάτων)

189/2016                                                                     Πρόεδρος: Μαρία Τσιρωνίδου Δικηγόροι: Ελευθερία Σαργκάνη, Παν. Σταυριανάκης   Δικαίωμα απατηθέντος για ακύρωση της δικαιοπραξίας. Απάτη επί πρόκλησης από πρόθεση με κάθε δόλιο μέσο ή τέχνασμα της δήλωσης βούλησης του ετέρου, το οποίο (μέσο) υπήρξε αποφασιστικό για την κατάρτιση της δικαιοπραξίας. Απάτη και με ψευδή γεγονότα ή παραστάσεις που ανάγονται στο μέλλον. Αδιάφορο […]

159/2016 ΜονΕφΛαρ (ανάκλησης της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος – θέση σε ειδική εκκαθάριση – αγωγή επαναπροσδιορισμού οφειλών)

159/2016                     Πρόεδρος: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Κλεοπάτρα Τσιτιρίδου, Αγγ. Γιουρέλλης   Επί ανάκλησης της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος μη πτώχευσή του, αλλά θέση σε ειδική εκκαθάριση (ν. 4261/14) με απόφαση της Τράπεζας Ελλάδος, που μπορεί μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών εκκαθάρισης να υποχρεώσει τον εκκαθαριστή σε μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του σε άλλο. Συμπληρωματική εφαρμογή του […]

176/2016 ΜονΕφΛαρ (αποκλειστική χρήση κοινού υπό κοινωνού – παρεμπόδιση σύγχρησης – δαπάνες συντήρησης)

176/2016                                                           Πρόεδρος: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Αθαν. Κερασαρίδης, Νικ. Πατσιαντάς   Επί αποκλειστικής χρήσης κοινού υπό κοινωνού οι λοιποί δικαιούνται, και αν δεν πρόβαλαν αξίωση σύγχρησης, ανάλογη μερίδα από το όφελος που αποκόμισε ή εξοικονόμησε κατά τις δ/ξεις περί κοινωνίας, δυνατή όμως και ευθύνη του ως κακόπιστου νομέα ή και αδικοπρακτική αποζημιωτική τοιαύτη αν […]

156/2016 ΜονΕφΛαρ (μίσθωση έργου – αμοιβή μηχανικού για εκπόνηση μελέτης)

156/2016                     Πρόεδρος: Βαρβάρα Πάπαρη Δικηγόροι: Ηλιάνα Νάνου, Βασ. Τηλιός   Μίσθωση έργου η ανάθεση σε μηχανικό εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης με αμοιβή μη δυνάμενη να είναι κατώτερη της νόμιμης. Αξίωση αμοιβής από το Τεχνικό Επιμελητήριο ή τον μηχανικό, αδιαφόρως γραπτής ή μη σύμβασης. Για θεμελίωση αμοιβής μελέτης με βάση ποσοστά προϋπολογισμού, ανάγκη έγκρισης υπό του […]

126/2016 ΜονΕφΛαρ (αποζημίωση λόγω ελλείψεων και κακοτεχνιών έργου – ποινική ρήτρα – συμβατική ευθύνη χωρίς συρροή και αδικοπρακτικής)

126/2016                                                                     Πρόεδρος: Πολυξένη Κυπαρίσση Δικηγόροι: Βασιλική – Μαρία Νάνου, Ευάγ. Κατσαβός   Στοιχεία αγωγής εργοδότη για αποζημίωση λόγω ελλείψεων και κακοτεχνιών έργου εξ υπαιτιότητας του εργολάβου. Αναγκαία μνεία στοιχείων προσδιορισμού της θετικής ζημίας, όχι όμως και της υπαιτιότητας.  Αν ποινική ρήτρα συμφωνήθηκε για μη προσήκουσα και δη μη έγκαιρη εκπλήρωση, ο δανειστής πρέπει να […]

117/2016 ΜονΕφΛαρ (έφεση ενάγοντος κατά ασκήσαντος πρωτοδίκως κύρια παρέμβαση – σύσταση ενεχύρου υπέρ τράπεζας)

117/2016                                                         Πρόεδρος: Μαρία Τζέρμπου Δικηγόροι: Κων. Γαλάνης, Χρ. Τσιαμπαλής, Ιωάννα Ζαχαροπούλου   Απαράδεκτη έφεση ενάγοντος κατά ασκήσαντος πρωτοδίκως κύρια παρέμβαση απορριφθείσα ως απαράδεκτη, αν ο εκκαλών ως νικήσας δεν επικαλείται ότι αυτή έπρεπε να απορριφθεί για ουσιαστικό λόγο ή ότι βλάπτεται από τις αιτιολογίες που παράγουν δεδικασμένο ή άλλο έννομο συμφέρον. Επί έφεσης κλήτευση […]

115/2016 ΜονΕφΛαρ (ψυχική οδύνη – αντικ. ευθύνη ιδιοκτήτη και ασφ. εταιρίας – μη αιτιώδης συνάφεια θανάτου με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας)

115/2016                                                                     Πρόεδρος: Ηλ. Τουλίγκος Δικηγόροι: Λεων. Γκότης, Κων. Ευθυμίου, Λεων. Φλωράτος   Το κεφάλαιο ψυχικής οδύνης συνέχεται αναγκαστικά με το εκκληθέν κεφάλαιο της συνυπαιτιότητας. Μη εφαρμογή του ν. ΓΠΝ/1911 και μη αντικειμενική ευθύνη του ιδιοκτήτη οχήματος και της ασφ. εταιρίας για ζημίες τρίτων, όταν το ζημιογόνο όχημα είναι σταθμευμένο και δεν βρίσκεται σε λειτουργία. […]

106/2016 ΜονΕφΛαρ (διάκριση σύμβασης έργου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας – ευθύνη προστήσαντος)

106/2016                                                                                 Πρόεδρος: Μαρία Τζέρμπου Δικηγόροι: Ευάγ. Σιώκατας, Νικ. Γκάλης   Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αν τα μέρη αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας και ο μισθωτός υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη, αδιαφόρως τρόπου προσδιορισμού και καταβολής της αμοιβής ή δευτερευόντων στοιχείων όπως έκδοσης ΔΠΥ. Διάκρισή της από τη σύμβαση έργου, όπου δεν […]

71/2016 ΜονΕφΛαρ (μεταβίβαση επιχείρησης – υποκατάσταση εργοδότη)

71/2016 Πρόεδρος: Αναστασία Κουτσογιαννούλη Δικηγόροι: Αμφιτρίτη Καραβίδα, Αλεξάνδρα Ιωάννου   Μεταβίβαση (αδιαφόρως τρόπου) επιχείρησης επί συνέχισης της δραστηριότητας από τρίτο αν δεν μεταβάλλεται η ταυτότητά της, με τον ίδιο ή διάφορο τίτλο ή μορφή, όπως όταν διατηρούνται αμετάβλητες οι θέσεις εργασίας και δικαιολογείται η υπό του νέου φορέα ανάληψη των εργασιακών σχέσεων, μη μεταβολή δε […]

454/2014 ΤρΕφΛαρ (δικαστικός κανονισμός χρήσης κοινού – μεταβίβαση μερίδας – εκκρεμοδικία)

454/2014 Πρόεδρος: Γεώρ. Αποστολάκης Εισηγήτρια: Ειρήνη Γκορτσίλα Δικηγόροι: Ηλίας Νάνης   Δικαστικός κανονισμός της χρήσης κοινού επί αδυναμίας λήψης απόφασης από την πλειοψηφία (με βάση το μέγεθος των μερίδων) των κοινωνών. Μη δέσμευση δικαστηρίου από το αγωγικό αίτημα και ευχέρεια να κρίνει άλλον ως προσφορότερο τρόπο για τους κοινωνούς. Μετά τη δικ. ρύθμιση της χρήσης […]

360/2015 ΜονΕφΛαρ (συμφωνία εργολαβικής αμοιβής επ’ αντιπαροχής – έλλειψη ιδιοτήτων ή πραγματικά ελαττώματα έργου)

360/2015                     Πρόεδρος: Γλυκερία Καραναστάση Δικηγόροι: Τρύφων Τσάτσαρος, Βασ. Παυλάκος   Συμφωνία εργολαβικής αμοιβής και με υπόσχεση μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου, όπως όταν ο κύριος του οικοπέδου αναθέτει ανέγερση πολυκατοικίας επ’ αντιπαροχή με συμφωνία ότι θα διατηρήσει την κυριότητα ορισμένου ποσοστού εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου και θα μεταβιβάσει τα λοιπά στον εργολάβο ή τρίτους υποδειχθησόμενους υπ’ αυτού, […]

458/2015 ΜονΕφΛαρ (Καταβολή ελλιπούς αποζημίωσης απόλυσης – ένσταση πλάνης)

458/2015                                                              Πρόεδρος: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Σταμάτης Παπαγγελής, Στ. Λυμπερδόπουλος   Μη ακυρότητα καταγγελίας επί ελλιπούς καταβολής αποζημίωσης απόλυσης, όπως επί συγγνωστής πλάνης για το ύψος των τακτικών αποδοχών, αν δε ο σχετικός ισχυρισμός – ένσταση ληφθεί υπόψη χωρίς να προταθεί ιδρύεται λόγος αναίρεσης. Καταβολή αποζημίωσης απόλυσης ελλιπούς κατά μικρό ποσό από εύλογη συγγνωστή πλάνη εργοδότη […]

231/2014 ΜονΕφΛαρ (σύμβαση έργου και όχι εργασίας – εργατικό ατύχημα)

231/2014 Πρόεδρος: Αρχοντούλα Σταυρίδου        Δικηγόροι: Αθαν. Χαρμάνης, Νικ. Αλεξίου   Σύμβαση έργου (και όχι εργασίας) η σύμβαση ανάθεσης υλοτόμησης δασικού τμήματος, κατά την οποία ο ενάγων ανέλαβε την υλοτόμηση με δικό του εξοπλισμό και έξοδα, συμφωνήθηκε αμοιβή ανά τόνο ξυλείας και δεν υπόκειτο στον έλεγχο και εποπτεία του εναγομένου, αλλά ενεργούσε με δική του πρωτοβουλία […]

215/2014 ΜονΕφΛαρ (πρόσθετη παρέμβαση – δεδικασμένο – άκυρη καταγγελία συμβ. εργασίας – ένορκες βεβαιώσεις)

215/2014 Πρόεδρος: Νικ. Πουλάκης          Δικηγόροι: Αμφιτρίτη Καραβίδα, Θεοδ. Καπάτος   Προφορική πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ενάγουσας από πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της οποίας είναι μέλος. Δεδικασμένο εκ τελεσίδικης απόφασης για το χρόνο πρόσληψης, το είδος και χρόνο εργασίας, ως και την ακυρότητα καταγγελίας γενόμενης πριν την πάροδο έτους από τον τοκετό. Συνδικαλιστική προστασία μόνο συγκεκριμένων μελών […]

110/2016 ΤρΕφΛαρ (ακυρότητα χαριστικής δικαιοπραξίας – χρηστά ήθη)

110/2016                                                                                                              Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγήτρια: Μαρία Τσιρωνίδου Δικηγόροι: Αικατερίνη Ζωή – Τσιγάρα, Κων. Τσιάρας   Άκυρη ως αντίθετη στα χρηστά ήθη δικαιοπραξία δεσμεύουσα υπερβολικά την ελευθερία άλλου ή αν κάποιος εκμεταλλεύεται ανάγκη, κουφότητα ή απειρία άλλου και πετυχαίνει για τον εαυτό του ή τρίτο περιουσιακά ωφελήματα φανερά δυσανάλογα προς την παροχή. Εφαρμογή τούτου (179 ΑΚ) […]

105/2016 ΤρΕφΛαρ (αγωγή ακυρότητας διαθήκης – ομοδικία)

105/2016                                             Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγήτρια: Βαρβάρα Πάπαρη Δικηγόροι: Θεόδ. Λαδόπουλος, Αντ. Μαργαρίτης, Αλκιβιάδης Ψάρρας   Έφεση νικήσαντος διαδίκου επί εννόμου συμφέροντος. Μη εκκλητές εσφαλμένες αιτιολογίες επί μη αντίστοιχων δ/ξεων στο διατακτικό. Ανικανότητα σύνταξης διαθήκης των μη εχόντων συνείδηση πράξεων ή τελούντων σε ψυχική ή νοητική διαταραχή περιορίζουσα αποφασιστικά τη βούληση λόγω οργανοψυχικών παθήσεων. Έλλειψη συνείδησης […]

107/2016 ΤρΕφΛαρ (αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα)

107/2016 Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγήτρια: Σοφία Καραγιάννη Δικηγόροι: Αικατερίνη Ζώη-Τσιγάρα, Χαρ. Τσιρογιάννης   Επί αγωγής συμμετοχής στα αποκτήματα ανάγκη προσδιορισμού της πραγματικής αυξητικής διαφοράς στην περιουσία του υπόχρεου, η δε ύπαρξη αρχικής περιουσίας συνιστά βάση ένστασης. Κρίσιμος προς εξεύρεση της τελικής περιουσίας ο χρόνος λύσης ή ακύρωσης του γάμου ή συμπλήρωσης 3ετίας από τη διάσταση. […]

101/2016 ΤρΕφΛαρ (ακάλυπτη επιταγή – συρροή αξιώσεων – ευθύνη διοικητών ΑΕ)

101/2016                                                         Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγητής: Ηλ. Τουλίγκος Δικηγόροι: Σουλτάνα Δόκου, Ιουλία Κωνσταντινίδου   Επί ακάλυπτης επιταγής αδικοπρακτική αξίωση αποζημίωσης συρρέουσα με την αξίωση από το νόμο περί επιταγών, απόκειται δε στον δικαιούχο να ασκήσει όποια προτιμά, η ικανοποίηση όμως μίας επιφέρει αντίστοιχη απόσβεση της άλλης. Στοιχεία αδικοπρακτικής αγωγής αποζημίωσης. Δικαίωμα κομιστή να ζητήσει και […]

81/2016 ΤρΕφΛαρ (αγωγή αδικοπραξίας – βλάβη πράγματος)

81/2016                                                                      Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγητής: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Ελένη Τσίγκρα – Ευφροσύνη Καραβασάνη, Βασ. Μπρούζος   Νομικές οι έννοιες αμέλειας και συντρέχοντος πταίσματος. Αναιρετικά ελεγχόμενη η κρίση ότι συντρέχει ή όχι πταίσμα αφενός ως προς το αν τα αποδειχθέντα περιστατικά συγκροτούν αντικειμενικά την έννοια του πταίσματος, αφετέρου ως προς την ορθή υπαγωγή τους στην αόριστη […]

80/2016 ΤρΕφΛαρ (απαλλοτρίωση υπέρ Δημοσίου – σύσταση πραγματικής δουλείας)

80/2016                                                                        Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγητής: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Δημ. Κατσαρός, Ελένη Ευσταθίου   Απαλλοτρίωση υπέρ Δημοσίου για δημόσια ωφέλεια και σύσταση δουλείας διόδου υπόγειου αγωγού καυσίμων της Πολεμικής Αεροπορίας σε ορισμένη εδαφική έκταση, με περιεχόμενο το δικαίωμα διέλευσης, χρήσης και συντήρησης του αγωγού και την απαγόρευση ανέγερσης κτισμάτων, ανόρυξης φρέατος και εμφύτευσης δένδρων επί […]

12/2016 ΤρΕφΛαρ (διανομή ακινήτου)

12/2016                                                                                        Πρόεδρος: Γεώρ. Αποστολάκης Εισηγητής: Νικ. Πουλάκης Δικηγόροι: Βάιος Θεοχάρης, Γεώρ. Τζέλλης   Επί αγωγής διανομής μη ανάγκη ειδικής μνείας της ασυμφωνίας για εξώδικη διανομή που υποδηλώνεται εκ της άσκησής της, μήτε της αξίας του μεριδίου κάθε κοινωνού που θα προκύψει με μαθηματικό υπολογισμό ή τις αποδείξεις. Επί αυτούσιας διανομής με σχηματισμό και επιδίκαση ίσων […]

484/2014 ΤρΕφΛαρ (διόρθωση κτημ. εγγραφής – χρησικτησία έναντι Δημοσίου)

484/2014                                                                                 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγήτρια: Ερατώ Κολέση Δικηγόροι: Αγγελική Γκρίντζαλη, Μαρία Ριζοπούλου   Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής κατά την εκούσια δικαιοδοσία μη στρεφόμενη εναντίον άλλου, με αίτημα μόνο διόρθωση και όχι αναγνώριση της κυριότητας που μπορεί να ζητηθεί μόνο με τακτική αγωγή. Με το ν. 3127/03 δυνατή χρησικτησία σε ακίνητο του Δημοσίου εμβαδού μέχρι […]

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (με αφορμή την υπ’ αριθμ. 1790/2015 ΜΠρΑθ)

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1790/2015 ΑΠΟΦ. ΜΠΡΑΘ Άρθρο του Παναγή Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Διδάκτορος Αστικού Δικονομικού Δικαίου Δ.Π.Θ. – Δικηγόρου 1. Εισαγωγή στον προβληματισμό Την σχολιαζόμενη απόφαση απασχόλησε το ζήτημα της διαπιστώσεως της συνδρομής των όρων της υπαιτιότητας (υποκειμενικές […]

231/2014 ΤρΕφΛαρ (αναγκαία ομοδικία-παράβολο)

231/2014 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγήτρια: Ερατώ Κολέση Δικηγόροι: Παύλος Σφέτσιος Επί αναγκαίας ομοδικίας το παράβολο ερημοδικίας είναι καταβλητέο άπαξ, αφού η άσκηση ανακοπής ερημοδικίας από ομόδικο έχει αποτέλεσμα και για τους λοιπούς, θεωρούμε νους ως συνασκήσαντες αυτήν. {…} Περαιτέρω για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας από τους ερήμην δικασθέντες εκκαλούντες πρέπει να […]

43/2014 ΤρΕφΛαρ (σύμβαση εκμετάλλευσης)

43/2014 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγήτρια: Μαρία Τζέρμπου Δικηγόροι: Κων. Γαλάνης, Θεόφιλος Κώτσιου Ερμηνεία συμβάσεων με αναζήτηση αληθούς βούλησης κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, λαμβάνονται δε υπόψη τα συμφέροντα των μερών, προηγούμενη συμπεριφορά τους, συνθήκες, φύση και σκοπός της σύμβασης, αλλά και προτεινόμενα στοιχεία εκτός σύμβασης. Η έννοια δικαιοπραξίας ή όρου αυτής δεν […]

264/2014 ΤρΕφΛαρ (ανάκληση δωρεάς)

264/2014 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγήτρια: Ερατώ Κολέση Δικηγόροι: Χαρ. Τσιρογιάννης, Νικ. Γουγουλάκης Ανάκληση δωρεάς αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ παράπτωμα αχάριστος στο δωρητή ή στενό συγγενή του, με άτυπη (και επί ακινήτου) δήλωση. Επί αμφισβήτησης του λόγου ανάκλησης, αναγνωριστική αγωγή δωρητή, δυνατή δε sώρευση και αιτήματος αναζήτησης δωρηθέντος. Επί ακινήτου μεταβιβασθέντος στο δωρεοδόχο κατά […]

308/2014 ΤρΕφΛαρ (ανάκληση δωρεάς)

308/2014 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Νικ. Πουλάκης Δικηγόροι: Αντ. Μπουρτζής, Βασ. Σοφιώτης   Η αγωγή αναγνώρισης της ανάκλησης δωρεάς πρέπει να διαλαμβάνει σαφή περιστατικά που συνιστούν βαρύ παράπτωμα του δωρεοδόχου κατά του ενάγοντος δωρητή ή στενού συγγενή του και που εκδηλώνουν αγνωμοσύνη, μη αρκούσας της μνείας των νομικών εννοιών αχαριστία και βαρύ παράπτωμα. Αχαριστία δωρεοδόχου, […]