460/2014 ΤρΕφΛαρ (σύμβαση εντολής)

460/2014                                                         Πρόεδρος: Γεώρ. Αποστολάκης Εισηγητής: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Χρ. Γούλας, Κων. Ντιζές             Υποχρέωση εντολοδόχου να αποδώσει στον εντολέα όσα έλαβε για εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε από την εκτέλεσή της, αδιαφόρως τρόπου κτήσης ή φύσης του κτηθέντος. Άτυπη η σύμβαση εντολής, έστω και αν αφορά ακίνητο, η δε ανατεθείσα πράξη δεν πρέπει να  αντιβαίνει […]

467/2014 ΤρΕφΛαρ (αντέφεση – ένσταση κατάχρησης δικαιώματος – αγωγή διανομής)

467/2014                                                                Πρόεδρος: Γρηγ. Παπαδημητρίου Εισηγήτρια: Μαρία-Μάριον Δερεχάνη Δικηγόροι: Παύλος Σφέτσιος, Αθαν. Αντωνόπουλος   Έννομο συμφέρον νικήσαντος διαδίκου, του οποίου έγινε δεκτός ο επικουρικός και απορρίφθηκε ο κύριος ισχυρισμός, για άσκηση αντέφεσης προς συμπλήρωση της αιτιολογίας ώστε να γίνει δεκτός και ο κύριος ισχυρισμός του, έστω και αν από τις αιτιολογίες δεν δημιουργείται δυσμενές δεδικασμένο, διότι […]