Δεύτερη ενημέρωση απο το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τον επαναπροσδιορισμό αιτήσεων εκουσίας (υπερχρεωμένων) μέσω της πλατφόρμας ν. 4745/2020

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποθέσεις του ν. 3869/2010 που επαναπροσδιορίσθηκαν μέσω της πλατφόρμας του ν. 4745/2020 και που θα εκδικασθούν στην δικάσιμο της 17-11-2021 του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων είναι οι κάτωθι: 1)    η υπ’ αρ. 63/24-12-2018αίτηση που έλαβε αριθμό έκθεσης κατάθεσης στην πλατφόρμα 160891/23-06-2021 και 5/29-06-2021 με αριθμό πινακίου 8. 2)    η υπ’ αρ. 64/24-12-2018αίτηση που […]

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 4674/08.10.2021 η νέα ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 4674/08.10.2021 η νέα ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00« Δείτε την ΚΥΑ στο συνημμένο αρχείο  

Ενημέρωση από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Λάρισας για τον επαναπροσδιορισμό αιτήσεων εκουσίας (υπερχρεωμένων) μέσω της πλατφόρμας ν. 4745/2020 για τις δικασίμους μηνός Δεκεμβρίου 2021

Σας γνωστοποιούμε τις αιτήσεις που θα συζητηθούν σύμφωνα με το ν.4745/2020 (πλατφόρμα) το Δεκέμβριο του 2021. 7-12-2021 114/2019, 336/2018, 441/2018, 474/2018, 347/2015 και 137/2019.   14-12-2021 191/2019, 190/2019, 238/2018, 305/2019, 112/2018 και 259/2019.   21-12-2021 372/2018, 255/2019, 242/2019, 204/2020, 254/2019 και 167/2019. Με εκτίμηση Κωσταδήμα Θεοδώρα

Ενημέρωση από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Λάρισας για τον επαναπροσδιορισμό αιτήσεων εκουσίας (υπερχρεωμένων) μέσω της πλατφόρμας ν. 4745/2020 για τις δικασίμους μηνός Νοεμβρίου 2021

Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις του ν.4745/2020 που θα εκδικασθούν το μήνα Νοέμβριο 2021 είναι οι κάτωθι: 2-11-2021 178/2019, 482/2018, 502/2018, 141/2019, 435/2018 και 197/2020. 9-11-2021 504/2018, 510/2018, 461/2018, 116/2020, 338/2018 και 495/2018. 16-11-2021 494/2018, 484/2018, 498/2019, 559/2018, 67/2020 και 364/2018. 23-11-2021 533/2018, 345/2018, 346/2018, 252/2019, 253/2019 και 54/2019. 30-11-2021 515/2018, 136/2019, 245/2019, 246/2019, 491/2018 […]

Πρόσκληση για άσκηση υποψηφιων δικηγόρων στο Δήμο Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων προσκαλεί όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, στο Αυτ. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Λαρισαίων να υποβάλουν την αίτησή – υπεύθυνη δήλωση τους σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), με […]

Ενημέρωση απο το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τον επαναπροσδιορισμό αιτήσεων εκουσίας (υπερχρεωμένων) μέσω της πλατφόρμας ν. 4745/2020

Ανακοίνωση   Δυνάμει του άρθρου 4Κ του Ν.3869/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4745/2020, λογίζονται ως αυτοδικαίως αποσυρθείσες οι κάτωθι υποθέσεις του Ν.3869/2010, που είχαν προσδιοριστεί για συζήτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων μετά Σας ενημερώνουμε ότι οι υποθέσεις του ν. 3869/2010 που επαναπροσδιορίσθηκαν μέσω της πλατφόρμας του ν. 4745/2020 και που θα εκδικασθούν […]

Ανακοινώση του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων για τις αυτοδικαίως αποσυρθείσες υποθέσεις δυνάμει του ΄άρθρου 4Κ του Ν.3869/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4745/2020

Ανακοίνωση   Δυνάμει του άρθρου 4Κ του Ν.3869/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4745/2020, λογίζονται ως αυτοδικαίως αποσυρθείσες οι κάτωθι υποθέσεις του Ν.3869/2010, που είχαν προσδιοριστεί για συζήτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων μετά τις 15.6.2021 στις αντίστοιχες δικασίμους, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: Αρ. κατάθεσης ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 14/31-05-2021 17-11-2021 15/31-05-2021 17-11-2021 18/31-05-2021 15-12-2021 […]

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 4577/03.10.2021 η νέα ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 4577/03.10.2021 η νέα ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00» Δείτε την ΚΥΑ στο συνημμένο αρχείο […]

Πιθανή δυσλειτουργία των Υπηρεσιών του Πληροφοριακού Συστήματος Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ. και της Διαδυκτιακής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Δικογράφων

Αθήνα, 1/10/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.), ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΟ 48 ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. […]

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 4441/25.09.2021 η νέα ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 4441/25.09.2021 η νέα ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00»  

Προσωρινή τρίωρη μη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών του Πληροφοριακού Συστήματος Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ. και της Διαδυκτιακής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Δικογράφων την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

  Αθήνα, 20/09/2021 Αριθμός εγγράφου: 167   ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.)» Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021 από τις 14:00 και για τρεις ώρες, οι εφαρμογές του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.καθώς και η διαδικτυακή υπηρεσία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, θα τεθούν εκτός λειτουργίας, για […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον τρόπο εφαρμογής της ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέχρι την 27.09.2021

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 19.9.2021 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                     Αριθμ.πρωτ.     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΄Εχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 57069/18.9.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Δικαιοσύνης κλπ, «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19 στο σύνολο της Επικράτειαςγια το διάστημα από Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου2021και ώρα […]

Αναστολή αποχής των δικαστικών επιμελητών από τα καθήκοντά τους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 2318/1995) Έδρα: Καρόλου 28,104 37 Αθήνα Τηλ.: 210-3307127, 210-3307128 ● Fax.: 210-3306109 www.odee.gr E-mail : epimelites@odee.gr Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2021 Αρ. Πρωτ. 5777 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αναστολή αποχής των δικαστικών επιμελητών από τα καθήκοντά τους Αναστέλλουν την αποχή από τα καθήκοντά τους οι δικαστικοί επιμελητές από την Δευτέρα […]

Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισαςγια το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 13Σεπτεμβρίου2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου2021 και ώρα 6:00(βλ. υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55400/12.09.2021 Κ.Υ.Α. για τα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας…” ΦΕΚ Β΄ 4206).

Σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην ισχύουσα Κ.Υ.Α., αλλά και στο από 14.10.2020 Σχέδιο Δράσης για το περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 στους χώρους του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, 1.Από 16 Σεπτεμβρίου 2021, όλα τα φυσικά πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως εργαζόμενοι, πολίτες) υποχρεούνται, κατά την είσοδό τους εντός του Δικαστικού Μεγάρου […]

Αποχή Δικαστικών Επιμελητών από 17-9-2021 έως και 21-9-2021

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λάρισα   14 Σεπτεμβρίου 2021   Προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους: Λάρισας – Βόλου – Τρικάλων – Καρδίτσας – Κοζάνης – Καστοριάς – Φλώρινας – Γρεβενών.   Λόγω της επανειλημμένης απόρριψης των προτάσεων της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 973 και 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας […]

Ανακοίνωση της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Λάρισας για υποθέσεις που δικάστηκαν από τον εκλιπόντα Ειρηνοδίκη Κοσμίδη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ » Σας ενημερώνουμε ότι οι δικηγόροι που δίκασαν υποθέσεις με Ειρηνοδίκη τον κ.Κοσμίδη και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης της αίτησης πρέπει να περάσουν ΑΜΕΣΑ από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Λάρισας για ενημέρωση των νέων δικασίμων. Με εκτίμηση Η Γραμματέας ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 4206/12.09.2021 η νέα ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 4206/13.09.2021 η νέα ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00»  

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 06-09-2021

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ   Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη δικάσιμο της 6-9-2021 του Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Λάρισας  θα εκδικαστούν μόνον οι υποθέσεις με αριθμό πινακίου 1 και 5, οι υπόλοιπες αποσύρονται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 Κ.Υ.Α.. Επισυνάπτεται το έκθεμα. — Mε εκτίμηση, Γραφείο Μονομελούς – Τριμελούς Κακουργημάτων Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας […]

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 4054/04.09.2021 η νέα ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 4054/04.09.2021 η νέα ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00»  

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την καταστροφή αρχείου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την 53068/2-11-2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (δια της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης) αποφασίστηκε η εκποίηση υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ή η καταστροφή άχρηστων δικογραφιών (πλην των δικαστικών αποφάσεων και των οικείων πρακτικών) διαφορών ουσίας και ακυρωτικών διαφορών που έχουν δημοσιευθεί κατά τα έτη 2004-2012 καθώς και α) ακυρωτικών διαφορών που έχουν καταργηθεί κατ΄ […]

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Πενταμελές Εφετείο Λάρισας την 01-09-2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ   Απο τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν κατά την δικάσιμο 1-9-2021 του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας, θα συζητηθούν μόνο οι υπ΄ αριθμ. 1 -17 του εκθέματος. Ηυπόθεση που αποσύρεται απο την δικάσιμο, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ΄ 52666/21 ΚΥΑ, θα προσδιορισθεί σε νέα δικάσιμο για την οποία […]

Ενημέρωση απο τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Λάρισας για τον επαναπροσδιορισμό αίτησεων εκουσίας (υπερχρεωμένων) μέσω της πλατφόρμας ν. 4745/2020 για τις δικασίμους μηνός οκτωβρίου 2021

Σας γνωρίζουμε ότι οι υποθέσεις του ν.3869/10 που επαναπροσδιορίσθηκαν μέσω της πλατφόρμας του ν. 4745/2020 και που θα εκδικασθούν τον μήνα Οκτώβριο 2021 είναι οι ακόλουθες: Δικάσιμος 5-10-2021 337/2018, 486/2018, 11/2018, 72/2019, 235/2018 και 226/2018 Δικάσιμος 12-10-2021 86/2018, 212/2019, 496/2018, 164/2018, 483/2018 και 473/2018 Δικάσιμος 19-10-2021 392/2019, 224/2018, 292/2018, 213/2018, 478/2018 και 90/2018 Δικάσιμος 26-10-2021 […]

Ανακοίνωση του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τις ώρες λειτουργίας του Δικαστηρίου από 2-8-2021 έως 5-8-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Λάρισα 2.8.2021 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                     Αριθμ.πρωτ.   ΠΡΟΣ: Τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας   Ενόψει του επικειμένου καύσωνα, έχοντας υπόψη και το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1493/30.7.2021 έγγραφο της Διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας, σας ενημερώνουμε ότι, με αντίστοιχου περιεχομένου απόφαση του Δ/ντος το Ειρηνοδικείο Λάρισας, η Γραμματεία του δικαστηρίου θα λειτουργήσει από Δευτέρα 2.8.2021 έως Πέμπτη 5.8.2021 […]

Ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων του Πρωτοδικείου Λάρισας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2-13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ,Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΑΙΤΙΚΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3/8 , ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5/8, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10/8 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12/8 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ. ΣΗΜ: Οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του Δικαστηρίου με δήλωση (αρθρ.242 ΚΠΟΛΔ […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον τρόπο εφαρμογής της ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέχρι την 02.08.2021

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 25.7.2021 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                     Αριθμ.πρωτ.     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΄Εχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 46819/24.7.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Δικαιοσύνης κλπ, «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19 στο σύνολο της Επικράτειαςγια το διάστημα από Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021και […]

Ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος Διαθηκών του Ειρηνοδικείου Λάρισας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Σας ενημερώνουμε ότι αιτήσεις δημοσίευσης διαθηκών (δημόσιων και ιδιόγραφων) θα γίνονται δεκτές μέχρι και Τρίτη 27 Ιουλίου 2021. Εκ νέου θα παραλαμβάνονται αιτήσεις από την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021.   Σας ευχαριστούμε πολύ Εκ της Γραμματείας του Τμήματος Διαθηκών Ειρηνοδικείου Λάρισας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 3117/16.07.2021 η νέα ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 3117/16.07.2021 η νέα ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00»   Δείτε την ΚΥΑ στο ακόλουθο […]

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 3066/09.07.2021 η νέα ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00.»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 3066/09.07.2021 η νέα ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00.»   Δείτε την ΚΥΑ στο συνημμένο […]

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 2879/02.07.2021 η νέα ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00″

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 2879/02.07.2021 η νέα ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.   Δείτε την ΚΥΑ στο συνημμένο αρχείο

Ενημέρωση απο το Ειρηνοδικείο Λάρισας για προσδιορισμό δικασίμων υποθέσεων Εκουσίας α΄ ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Οι υποθέσεις 217/2016, 222/2014, 229/2014, 528/2017, 130/2018 και 509/2017 θα εκδικασθούν στο Ειρηνοδικείο Λάρισας την 7η Σεπτεμβρίου 2021. Οι υποθέσεις 186/2018, 309/2015, 184/2017, 24/2015, 93/2017 και 510/2019 θα εκδικασθούν στο Ειρηνοδικείο Λάρισας την 14η Σεπτεμβρίου 2021. Οι υποθέσεις 285/2019, 107/2019, 164/2014, 9/2018, 105/2017 και  334/2018 θα εκδικασθούν στο Ειρηνοδικείο Λάρισας την 21η Σεπτεμβρίου 2021. Οι […]

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 2744/26.06.2021 η νέα ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00».

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 2744/26.06.2021 η νέα ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00».   Δείτε την ΚΥΑ στο συνημμένο αρχείο

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Πενταμελές Εφετείο Λάρισας την 23-06-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΣΤΙΣ 23-6-21Από τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν κατά την δικάσιμο 23-6-2021 του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας, θα συζητηθούν μόνο οι υπ΄ αριθμ. 1 έως και 6 του εκθέματος. Όλες οι λοιπές υποθέσεις αποσύρονται απο την δικάσιμο, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ΄  38197/21 ΚΥΑ, θα προσδιορισθούν σε νέα […]

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 2660/18.06.2021 η νέα ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00. »

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 2660/18.06.2021 η νέα ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00. ». Δείτε την ΚΥΑ στο συνημμένο αρχείο

Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων ειδικής διαδικασίας (διατροφών, ανακοπών, γαμικών, εργατικών, αυτοκινητικών, μισθώσεων) των (αρχικών) δικασίμων μηνός Απριλίου 2021

Πράξη Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό Ανακοπών Απριλίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 1/4/2021, 22/4/2021. Από ημερ. 1-4-2021 κλικ εδώ (αρχείο Word) Από ημερ. 22-4-2021 κλικ εδώ (αρχείο Word) Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό υποθέσεων Αυτοκινήτων Απριλίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 1/4/21, 8/4/21. Από ημερ. 1-4-2021 κλικ εδώ (αρχείο Word) Από ημερ. 8-4-2021 κλικ εδώ (αρχείο Word) Πράξεις Προέδρου που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό […]

Πράξh της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης εφέσεων ειδικής της (αρχικής) δικασίμου 01.03.2021

Πράξη Προέδρου που αφορά στον επαναπροσδιορισμό Εφέσεων Ειδικής Διαδικασίας Μαρτίου που αποσύρθηκαν λόγω COVID – 19 από 1/3/2021. Από ημερ. 1-3-2021 κλικ εδώ (αρχείο pdf)

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 17-06-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Οι  υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν κατά την δικάσιμο της 17-06-2021 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 36587/10.06.2021 Κ.Υ.Α. επισυνάπτονται στο αντίστοιχο αρχείο (σ.σ. έχει αναρτηθεί στον κλειστό τομέα). Όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις (οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο έκθεμα) θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο για […]