Ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων του Πρωτοδικείου Λάρισας για τις εξαλείψεις υποθηκών κατά τη διάρκεια του Αυγούστου

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ οι εξαλείψεις υποθήκης  θα γίνουν στις ακόλουθες ημερομηνίες: Τρίτη, 1/8/23 Πέμπτη, 4/8/23 Τρίτη, 8/8/23 Πέμπτη, 10/8/23  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ κατόπιν ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο 2410258150

Πράξη αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας, λόγω των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ελασσόνα 20 Ιουνίου 2023 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  61/2023 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ   Αφού έλαβε υπόψη: Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25908οικ./ 12.06.2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία αναφέρεται ότι, ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της χώρας […]

Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό για εκδίκαση των υποθέσεων που δεν συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 25ης Ιουνίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 67/2023 Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων   Έχοντας υπόψη α) τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 περ. β’ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022), β) τις: 1)  υπ’ αριθ. πρωτ. 25908οικ./12-06-2023 εγκύκλιο  και 2)  υπ’ αριθ. 30197οικ./13-06-2023 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης   σύμφωνα […]

Πράξη αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων, λόγω των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Φάρσαλα 19 Ιουνίου 2023 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 66 /2023 H ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   Αφού λάβαμε υπόψη Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25908οικ./ 12-6-2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία αναφέρεται ότι, ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των πολιτικών-ποινικών δικαστηρίων […]

Χρήσιμα τηλέφωνα για δικαστικούς αντιπροσώπους – Εκλογές 15ης Ιουνίου 2023

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΑΦΙΞΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2413-506166 2413-506463 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 2410-534695 ΕΦΟΡΟΣ 2410-535136   ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: 2413500243, 2413500244, 2413500342 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ: 2494350117, 2494350118, 2494350100 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ: 2493350240 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ: 2413507228 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ: 2495350400, 2495350409 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: 2492350192, 2492350127, 2492350100 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ: 2491350117, 2491350119, 2491350126, 2491350127, 2491350100

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023»

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος με θέμα :«Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 εντός Επικράτειας». Συνημμένα  egkyklios_ypes.pdf

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να δικαστούν κατά τις ημέρες ανατολής εργασιών των δικαστηρίων λόγω των εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 21-6-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 28-6-2023

Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων, η συζήτηση των οποίων ματαιώνεται λόγω των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων, η συζήτηση  των οποίων ματαιώνεται  λόγω των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023   Λόγω των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 και της συνεπεία αυτών αναστολής των εργασιών του Δικαστηρίου από την 21η Ιουνίου 2023 έως και την 28η Ιουνίου 2023, ματαιώνεται η […]

Πράξη της Διευθύνουσας το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας για την αναστολή των εργασιών του ΔΙκαστηρίου λόγω των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΑΞΗ ΠΡΑ25/14.06.2023 Η δικαστής που διευθύνει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, Ευαγγελία Καλογιάννη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. Λαμβάνοντας υπόψη: 1) Το υπ’ αριθμ. 25908οικ/12-6-2023 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το οποίο, ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, επιβάλλεται ν’ ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της […]

Ανακοίνωση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας για την ματαιωθείσα λόγω εκλογών δικάσιμο της 21.06.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΛΟΓΩ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2023                                                                                                      Λάρισα 13 Ιουνίου 2023   Αριθμός Πράξης 10/2023   Σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ.πρωτ.25908 οικ/12-6-2023 του Υπουργείου Δικαιοσύνης για αναστολή των εργασιών των Δικαστηρίων της Χώρας από 21/6/2023 έως και την 28/6/2023, λόγω διενέργειας των εκλογών της 25ης/6/2023, η δικάσιμος της 21ης/6/2023 του […]

Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 εντός Επικράτειας

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος με θέμα :«Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 εντός Επικράτειας». Συνημμένα  egkyklios_ypes.pdf

Ανακοίνωση για τη συζήτηση των υποθέσεων Ασφαλιστικών Μέτρων της δικασίμου 8 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι στα Ασφαλιστικά Μέτρα της δικασίμου της 9ης Ιουνίου 2023 θα ανέβουν ο κ. Βασιλόπουλος και η κα Γάκη. Η προεκφώνηση θα γίνει στην αίθουσα δίπλα στο καφενείο από τον κ. Βασιλόπουλο και στη συνέχεια θα μοιραστούν οι υποθέσεις. Από τη Γραμματεία του Τμήματος  

Πράξεις της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό για εκδίκαση των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω εκλογών της δικασίμου 22.05.2023

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   60/2023   ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας, αφού έλαβε υπόψη:   Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. α΄ και 7 περ. γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022). Β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με […]

Πράξεις της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό για εκδίκαση των υποθέσεων μικροδιαφορών που ματαιώθηκαν λόγω εκλογών των δικασίμων 17.05.2023 και 24.05.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 935/2023 Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Λάρισας   Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. β΄ και 7  εδ. γ΄του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022). Β) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία […]

Ανακοίνωση για τη συζήτηση των υποθέσεων Πολυμελούς Πρωτοδικείου της δικασίμου 6 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Μ.Ο.Δ. (2ος ΟΡΟΦΟΣ) ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ ΤΟ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΠΙΝΑΚΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 1 ΠΤ52/2022 7 ΠΤ198/2022 10 ΠΤ203/2022 11 […]

Ανακοίνωση για τη συζήτηση των υποθέσεων Ασφαλιστικών Μέτρων της δικασίμου 2 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι στα Ασφαλιστικά Μέτρα της δικασίμου της 2ας Ιουνίου 2023 θα ανέβουν η κα Τέτσιου και ο κ. Κουκουγιάννης. Η προεκφώνηση θα γίνει στην αίθουσα δίπλα στο καφενείο από την κα Τέτσιου και στη συνέχεια θα μοιραστούν οι υποθέσεις. Από τη Γραμματεία του Τμήματος  

Πράξη οίκοθεν προσδιορισμού των υποθέσεων εργατικών διαφορών της δικασίμου 18 Μαΐου 2023 – Ειδική Διαδικασία Μονομελούς Πρωτοδικείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 190/2023 Ο  Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας   Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. α΄ και 7 περ. γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022). Β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία […]

Πράξη οίκοθεν προσδιορισμού των υποθέσεων γαμικών διαφορών της δικασίμου 22 Μαΐου 2023 – Ειδική Διαδικασία Μονομελούς Πρωτοδικείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 191/2023 Ο  Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. α΄ και 7 περ. γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022). Β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε […]

Πράξεις της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό για εκδίκαση των υποθέσεων πράξεις επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω εκλογών κατά τις δικασίμους των 22.05.2023, 23.05.2023 ειδικής διαδικασίας και 23.05.2023 εκουσίας α΄(874/23 πράξη)

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία

Πράξη οίκοθεν προσδιορισμού των υποθέσεων διατροφών της δικασίμου 22 Μαΐου 2023 – Ειδική Διαδικασία Μονομελούς Πρωτοδικείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 189/2023 Ο  Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας   Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. α΄ και 7 περ. γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022). Β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία […]

Πράξη οίκοθεν προσδιορισμού λοιπών ανακοπών της δικασίμου 18 Μαΐου 2023 – Ειδική Διαδικασία Μονομελούς Πρωτοδικείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 194/2023 Ο  Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. α΄ και 7 περ. γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022). Β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε […]

Πράξη οίκοθεν επαναπροσδιορισμού των υπ’ αριθμ. εκθ. κατ. 1013/22, 436/19,238/21,61/23,143/23,316/20 ανακοπών της δικασίμου 23 Μαΐου 2023 – Ειδική Διαδικασία Μονομελούς Πρωτοδικείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 183/2023 Ο  Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας   Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. α΄ και 7 περ. γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022). Β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία […]

Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό για εκδίκαση των υποθέσεων που δεν συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 17ης  Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 58/2023 Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων   Έχοντας υπόψη α) τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 περ. β’ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022), β) την υπ’ αριθ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε το μέτρο […]

Πράξη οίκοθεν προσδιορισμού υποθέσεων Ασφαλιστικών Μέτρων της δικασίμου 19 Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 174/2023 Ο  Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. α΄ και 7 περ. γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022). Β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε […]

Ανακοίνωση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας για την ματαιωθείσα λόγω εκλογών δικάσιμο της 23.05.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Αρ.8/2023 24/04/2023 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΛΟΓΩ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2023 Μετά την ματαίωση της δικασίμου της 23ης/5/2023 του Γ΄Τμήματος του Δικαστηρίου λόγω διεξαγωγής των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης/5/2023, ορίζεται νέα δικάσιμος η 26η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12μ. Ο Πρόεδρος που διευθύνει το Δικαστήριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ.