Ανακοίνωση της διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας Προέδρου Εφετών κ. Ευαγγελίας Καρδάση για την πολιτική συνεδρίαση της 20.10.2023

                                                                                         Λάρισα, 19 Οκτωβρίου 2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

    ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

   ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η προεκφώνηση και οι αναβολές των υποθέσεων της πολιτικής συνεδρίασης της 20-10-2023 του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, υπό την προεδρία της Προέδρου Εφετών Αθανασίας Σιάπκα θα γίνει ώρα 10:00’ στην αίθουσα συνεδρίασης του Εφετείου Λάρισας του 2ου ορόφου. Στην ίδια αίθουσα θα ακολουθήσει η συζήτηση των υποθέσεων του Τριμελούς Εφετείου.

Στη συνέχεια και περί ώρα 11:00 θα γίνει η προεκφώνηση και οι αναβολές των υποθέσεων της πολιτικής συνεδρίασης της 20-10-2023 του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας στην αίθουσα συνεδρίασης του Εφετείου Λάρισας του 2ου ορόφου.

Η συζήτηση των υποθέσεων της πολιτικής συνεδρίασης της 20-10-2023 του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας θα γίνει περί ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδρίασης του Εφετείου Λάρισας του 2ου ορόφου.

 

Η Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας

Ευαγγελία Καρδάση

Πρόεδρος Εφετών