Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Λάρισας για την αναστολή λειτουργίας του Δικαστηρίου λόγω των επαναληπτικών εκλογών της 15.10.2023

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο