Βλάβη στην τηλεφωνική γραμμή των Τμημάτων Γραμματείας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τα Τμήματα Γραμματείας του Διοιητικού Πρωτοδικείου Λάρισας στο τηλέφωνο 2410-536855. Παρακαλούμε για θέματα των Τμημάτων Γραμματείας όπως καλείτε στο 2410-251743, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

Μαντέλας Β. Ζήσης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Γραμματείας

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας