Ενηµέρωση ∆ικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας σχετικά µε τη διαδικασία διόρθωσης των κτηµατολογικών στοιχείων για τα ακίνητα των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (παρ. 9 του αρ. 6α του ν.2308/95)

Δείτε την ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο