Ανακοίνωση της διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας Προέδρου Εφετών κ. Ευαγγελίας Καρδάση για την πολιτική συνεδρίαση της 09.02.2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η προεκφώνηση και οι αναβολές των υποθέσεων της πολιτικής συνεδρίασης της 9-2-2024 του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, υπό την προεδρία της Προέδρου Εφετών Χριστίνας Αντωνίου θα γίνει ώρα 10:00’ στην αίθουσα συνεδρίασης του Εφετείου Λάρισας του 2ου ορόφου. Στην ίδια αίθουσα θα ακολουθήσει η συζήτηση των υποθέσεων του Τριμελούς Εφετείου.

Στη συνέχεια και περί ώρα 10:30 θα γίνει η προεκφώνηση και οι αναβολές των υποθέσεων της πολιτικής συνεδρίασης της 9-2-2024 του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας στην αίθουσα συνεδρίασης του Εφετείου Λάρισας του 2ου ορόφου.

Η συζήτηση των υποθέσεων της πολιτικής συνεδρίασης της 9-2-2024 του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας θα γίνει περί ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδρίασης του Εφετείου Λάρισας του 2ου ορόφου.

 

Η Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας 

Ευαγγελία Καρδάση

Πρόεδρος Εφετών