Έναρξη λειτουργίας νέας ψηφιακής πλατφόρμας για τις Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης

Δείτε την ανακοίνωση του Κτηματολογίου στο συνημμένο αρχείο