Ελληνικό Κτηματολόγιο – Διευκρινίσεις επί των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 5076/2023 (Α΄207)

Δείτε το έγγραφο στο συνημμένο αρχείο