Ενημέρωση απο το Πρωτοδικείο Λάρισας για τη νέα λίστα των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των τμημάτων του Πρωτοδικείου Λάρισας

Σας ενημερώνουμε για την νέα λίστα των email των Τμημάτων του Πρωτοδικείου:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ protodikio.larisa@gmail.com
ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ptoxeusis.larisa@gmail.com
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ eidiki.lar@gmail.com
ΤΑΚΤΙΚΗ – ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ takt.ekou.mon@gmail.com
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ asf.pol.lar@gmail.com
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ oiko.prot.lar@gmail.com
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ poiniko.lar@gmail.com
ΑΡΧΕΙΟ arxeio.prot@gmail.com
ΠΟΙΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 15 poinikografeio15@gmail.com
Α’ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ 1anakritis@protodikeio-larisas.gov.gr
Β’ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ 2anakritis@protodikeio-larisas.gov.gr
Γ’ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟ 3anakritis@protodikeio-larisas.gov.gr
ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ vouleuma@protodikeio-larisas.gov.gr