Κατάργηση των Μη Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Πυργετού-Ολύμπου, Κισσάβου, Αγιάς / Μεταφορά της τοπικής του αρμοδιότητας στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας

Δείτε την απόφαση στο συνημμένο αρχείο