Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό για εκδίκαση των υποθέσεων που δεν συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 17ης  Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 58/2023 Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων   Έχοντας υπόψη α) τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 περ. β’ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022), β) την υπ’ αριθ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε το μέτρο […]

Πράξη οίκοθεν προσδιορισμού υποθέσεων Ασφαλιστικών Μέτρων της δικασίμου 19 Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 174/2023 Ο  Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. α΄ και 7 περ. γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022). Β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε […]

Ανακοίνωση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας για την ματαιωθείσα λόγω εκλογών δικάσιμο της 23.05.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Αρ.8/2023 24/04/2023 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΛΟΓΩ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2023 Μετά την ματαίωση της δικασίμου της 23ης/5/2023 του Γ΄Τμήματος του Δικαστηρίου λόγω διεξαγωγής των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης/5/2023, ορίζεται νέα δικάσιμος η 26η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12μ. Ο Πρόεδρος που διευθύνει το Δικαστήριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ.

Ανακοίνωση του Εφετείου Λάρισας για την προθεσμία προσθηκών στις υποθέσεις της δικασίμου της 12.05.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Λάρισα 17 Μαΐου 2023 ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία προσθήκης για τη δικάσιμο της 12-5-2023 του Πολιτικού Εφετείου Λάρισας λήγει στις 18-5-2023 και ώρα 12:00, όπως […]

Πράξη αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας, λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ελασσόνα 16 Μαΐου 2023 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   58/2023 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ   Αφού έλαβε υπόψη: Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22079οικ./ 2-5-2023(σε ορθή επανάληψη) οικ. Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία αναφέρεται ότι, ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες […]

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Λάρισας την Δευτέρα 22 Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Λάρισα 16 Μαΐου 2023 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Επειδή τη Δευτέρα 22-3-23 δεν θα υπάρχει δικαστικός υπάλληλος στην υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι για οτιδήποτε κατεπείγον προκύψει, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την κ. Τσουκαλίδου στο 6907926236.

Πράξη αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων, λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Φάρσαλα 16 Μαΐου 2023 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  57/2023 H ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   Αφού λάβαμε υπόψη Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22079οικ./ 2-5-2023(σε ορθή επανάληψη) οικ. Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία αναφέρεται ότι, ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες […]

Πράξη αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου Λάρισας, λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Λάρισα 16 Μαΐου 2023 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ        843 /2023 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   Αφού λάβαμε υπόψη: Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22079οικ./ 2-5-2023(σε ορθή επανάληψη) οικ. Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία αναφέρεται ότι, ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαϊου 2023, επιβάλλεται να ανασταλούν οι […]

Επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων, η συζήτηση  των οποίων ματαιώνεται λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, απο το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ                     ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ             Επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων, η συζήτηση  των οποίων ματαιώνεται λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 Λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 και της συνεπεία αυτών αναστολής των εργασιών του Δικαστηρίου από την 17η Μαΐου έως και την 24η Μαΐου 2023, ματαιώνεται […]

Σελίδα για τις εκλογές της 21ης Μαίου 2023 στον ιστότοπο του Πρωτοδικείου Λάρισας

Σας ενημερώνουμε οτι στον επίσημο ιστότοπο του Πρωτοδικείου Λάρισας προστέθηκε σελίδα με πληροφορίες και ανακοινώνεις σχετικά με τις εκλογές της 21ης Μαίου 2023. Μπορείτε να δείτε τη σελίδα στο σύνδεσμο https://protodikeio-larisas.gov.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%83-2023/

Εγκύκλιος 41373/2023 [10-5-2023] – Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 εντός Επικράτειας

Δείτε την εγκύκλιο για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 στο συνημμένο αρχείο egk_41373_2023

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να δικαστούν κατά τις ημέρες ανατολής εργασιών των δικαστηρίων λόγω των εκλογών

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο https://www.dslar.gr/wp-content/uploads/2023/05/202305080543246337.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για διδασκαλία στο πρόγραμμα σπουδών προεισαγωγικής εκπαίδευσης της Α’ σειράς δικαστικών υπαλλήλων

Δείτε τη σχετική πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο https://www.dslar.gr/wp-content/uploads/2023/05/202305080537471227.pdf

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών έτους 2023

Σας γνωρίζουμε ότι, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11162οικ./3-4-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προκηρύσσεται στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Λάρισας και Δυτικής Μακεδονίας την Παρασκευή 12η Μαΐου 2023, διαγωνισμός για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Επιμελητών των: 1) Εφετείου Λάρισας, για είκοσι τρεις (23) […]

Επιστημονικό Συνέδριο Νομικής Σχολής ΔΠΘ και Δ.Σ.Ροδόπης στη μνήμη του Καθηγητή Ποινικού Δικαίου Στέφανου Παύλου

Ο Τομέας Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών, Νομικής Σχολής ΔΠΘ και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης διοργανώνουν επιστημονικό συνέδριο με θέμα ΤΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ στη μνήμη του Καθηγητή Ποινικού Δικαίου Στέφανου Παύλου. Παρασκευή 5.5.2023 & Σάββατο 6.5.2023 Αίθουσα Τελετών Νομικής Σχολής ΔΠΘ Ακολουθεί η πρόσκληση pavlou-sinedrio-5-5-2023-prosklisi-programma (1).pdf

Καταστροφή αρχείου δικογραφιών του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας ετών 2015 έως 2017

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι, με την 3028/20-1-2023 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, έχει εγκριθεί η εκποίηση και η καταστροφή των άχρηστων δικογραφιών των ετών 2015 έως και 2017. Κατόπιν αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μέχρι 24 Απριλίου 2023, αναλάβουν από τις παραπάνω δικογραφίες κάθε έγγραφο που κατέθεσαν και τους είναι χρήσιμο. Λάρισα, 23 Ιανουαρίου 2023 […]

Σαρωτικός ο Επιθεωρητής του Θεσσαλικού Θεάτρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σαρωτικός ο Επιθεωρητής του Θ.Θ. Καθημερινές sold out παραστάσεις για την παράσταση της Κεντρικής Σκηνής Με διαδοχικές sold out παραστάσεις και ενθουσιώδη υποδοχή από το κοινό συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία η παραγωγή της Κεντρικής Σκηνής του Θεσσαλικού Θεάτρου, με την αριστουργηματική κωμωδία του Νικολάι Γκόγκολ Ο Επιθεωρητής, σε σκηνοθεσία Κυριακής Δ. Σπανού. […]

Ανακοίνωση του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Λάρισας για τη λειτουργία του Παλιού Αρχείου του Πρωτοδικείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν για υποθέσεις των οποίων σχετικά και αποφάσεις τηρούνται στο Παλιό Αρχείο του Πρωτοδικείου Λάρισας να προσέρχονται, εφόσον τούτο είναι εφικτό, μεταξύ των ωρών 10:00 έως 13:00 καθημερινά, κατά τις οποίες θα εξυπηρετούνται από δικαστικούς υπαλλήλους των Πολιτικών Τμημάτων του Πρωτοδικείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε […]

Διαδικτυακή σύγχρονη επιστημονική εκδήλωση απο την ΈΝωση ΑΣτικολόγων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝωσης ΑΣτικολόγων σας προσκαλεί σε διαδικτυακή σύγχρονη επιστημονική εκδήλωση που θα μεταδοθεί μέσω ΖΟΟΜ * και YouTube** στις 15 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 με θέμα: Ζητήματα εμπράγματης ασφάλειας Εισηγητές: Ελισάβετ Πούλου-Οικονομίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑΗ υποθήκη σε επικαρπία ακινήτουΒάγιας Παναγιώπουλος, Επίκ. Καθηγητής της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑΠαροχή […]