Υποχρεωτική προέκδοση αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος, προ της υποβολής αιτήσεως προς εγγραφή πράξεων στα κτηματολογικά γραφεία

Δείτε το σχετικό έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
2342570_ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ_ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ_2023
2342570_ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ_ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ_2023 (161 KB)