Ανακοίνωση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας για τη δικάσιμο της 11ης Ιουλίου 2023

Δείτε την ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο