Ανακοίνωση μερικής αναστολής των εργασιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας την Πέμπτη 20 και την Παρασκεύη 21 Ιουλίου 2023

Δείτε την ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
Αναστολή εργασιών Δ.Π.Λάρισας
Αναστολή εργασιών Δ.Π.Λάρισας (38 KB)