Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Ενημέρωση απο την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας μέχρι και την 18.12.2020

ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ 16-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 16/12/2020 ΕΦΕΣΕΩΝ θα γίνουν οι υπ’ αριθ πιν 1 ,2 1 .  Ι. ΚΑΜ. 2.ΑΠ. ΤΣ. ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Δ1α/Γ.Π.οικ.80189 ΚΥΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ Η ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 18/12/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝ 1,2,3 1.Θ. ΜΑΚ. 2.ΧΡ. ΜΑΚ. […]