Αυτεπάγγελτη επεξεργασία σφαλμάτων σε στοιχεία εγγεγραμμένου δικαιούχου στις κτηματολογικές εγγραφές

Δείτε την ανακοίνωση του Κτηματολογίου στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00026
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00026 (132 KB)