Παρουσίαση «Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου»

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενημερώνουμε τα μέλη του Δικηγορικού μας Συλλόγου ότι οι Νομικές Εκδόσεις ΑΦΟΙ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗ Ο.Ε. – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ λειτουργούν εξειδικευμένη  νομική τράπεζα  πληροφοριών  τροχαίου και ασφαλιστικού δικαίου. Όσοι από τους κ.κ. συναδέλφους επιθυμούν να ενημερωθούν για την παραπάνω τράπεζα καλούνται να παρευρεθούν στην παρουσίαση που θα γίνει στις 18 Ιουνίου 2009, ημέρα  Πέμπτη […]

Αύξηση ποσού του άρθρου 1047 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Αριθμ.1208         (6) Αύξηση ποσού του άρθρου 1047 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α’ 88) «Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων» και β) το γεγονός ότι από τις […]

Ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στην Ελληνική Νομοθεσία

Το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του έργου: «Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος αυτοματοποίησης της δια¬χείρισης, αρχειοθέτησης και διάχυσης της νομοθεσίας στο ευρύ κοινό» προσφέρει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση (ανάγνωση και εκτύπωση) της ελληνικής νομοθεσίας μέσα από το νέο διαδικτυακό τόπο www.e-themis.gov.gr.

Διαγωνισμός

Διαγωνισμό  για  την  πλήρωση   κενών  θέσεων  Συμβολαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία έναρξης (δηλαδή έλεγχο των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Οργανωτικές Επιτροπές) την 2α Ιουνίου. Προκήρυξη

Διαγωνισμός

Διαγωνισμός για την πλήρωση των κενών θέσεων των ειδικών αμίσθων Υποθηκοφυλάκων της χώρας, που θα διεξαχθεί στην έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού δηλαδή ελέγχου των δικαιολογητικών από την αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή ) την 1η Ιουνίου 2009. Το πρόγραμμα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων καθορίζεται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και γνωστοποιείται στον Πρόεδρο […]