Έγγραφο Δ.Σ.Λ. προς κ. Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας για ωράριο Εισαγγελέα Υπηρεσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                        Λάρισα 28 Ιουνίου  2011
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ    Αριθμ. πρωτ. 313.
(Ν.Π.Δ.Δ.)
Ταχ. Δ/νση : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τ.Θ. 1004 –   41 000 ΛΑΡΙΣΑ

Πληροφορίες : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ
Τηλεφωνο    : 2410532037
FAX         : 2410532042
E-mail      : dslar@dslar.gr

Προς
Τoν Προϊσταμένο
της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας
κ. Δημήτριο Παπαγεωργίου
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
41 110 ΛΑΡΙΣΑ

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα,

Στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου των Δικηγορικών Συλλόγων αλλά και της αρχής της αμοιβαιότητας μεταξύ των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης,  σας εκθέτουμε τον κάτωθι έντονο προβληματισμό μας προτείνοντας άμα τις αντίστοιχες λύσεις:

Πλείστα όσα προβλήματα δημιουργούνται με το θέμα του εκάστοτε Εισαγγελέα Υπηρεσίας και δη κατά την λειτουργία του εκτός του ωραρίου εργασίας των Δικαστηρίων, τις ημέρες των αργιών και τα Σαββατοκύριακα, όταν συλλαμβάνονται και κρατούνται πολίτες προκειμένου να ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία. Σ΄αυτές τις περιπτώσεις, πολλές είναι οι διαμαρτυρίες δικηγόρων –μελών του συλλόγου μας, οι οποίοι δηλώνουν ότι αδυνατούν να παράσχουν τη νομική τους βοήθεια προς τον εντολέα τους, καθόσον δεν είναι δυνατή η προσήκουσα επικοινωνία τους με τον εισαγγελέα υπηρεσίας. Αντιλαμβάνεσθε ασφαλώς,  ότι η εκδήλωση παρόμοιων πρακτικών, συνιστούν  φαινόμενα  που παρεμποδίζουν ανεπίτρεπτα το θεσμικό ρόλο του δικηγόρου.

Επί σκοπώ λύσης του ανωτέρω προβλήματος προτείνουμε τα εξής:

1) Ο εκάστοτε εισαγγελέας υπηρεσίας να παρευρίσκεται στο κατάστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας και πέραν των εργασίμων ημερών και ωρών ως εξής :

α) Τις εργάσιμες ημέρες, από 18.00 μέχρι 20.00.

β) Κάθε Σάββατο, από 10.00 μέχρι 13.00.

γ) Κάθε Κυριακή ή αργία, από 10.00 έως 12.00.

2) Πέραν των ανωτέρω ημερών και ωρών – κατά τις οποίες ο Εισαγγελέας Υπηρεσίας θα παρευρίσκεται στο κατάστημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, ούτως ώστε μεταξύ των άλλων να είναι εφικτή η επικοινωνία των Δικηγόρων μαζί  του-,  οι Συνήγοροι Υπεράσπισης, οι οποίοι θα μεταβαίνουν στο Αστυνομικό Τμήμα προκειμένου να επικοινωνήσουν με το συλληφθέντα/κρατούμενο εντολέα τους και να μελετήσουν ή να ενημερωθούν για την ήδη σχηματισθείσα δικογραφία, να έχουν το δικαίωμα να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τον Εισαγγελέα Υπηρεσίας μέχρι τις 23.00, υπό την προϋπόθεση τούτο να γίνεται μέσα στο Α.Τ. (και όχι βέβαια διά μέσου του αστυνομικού οργάνου). Σε ιδιαίτερα δε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. κακούργημα, σοβαρή ασθένεια του προσαχθέντος συλληφθέντος κ.λπ.) και κατόπιν σχετικού αιτήματος του συνηγόρου υπεράσπισης, να δύναται ο Διοικητής του Α.Τ. (ή εν πάσει περιπτώσει ο προϊστάμενος της αρχής που εν προκειμένω έχει επιληφθεί) να επικοινωνεί σχετικώς με τον Εισαγγελέα Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή.

Καταλήγοντας, σας διευκρινίζουμε ότι το Συμβούλιό μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία στην κατεύθυνση της εύρυθμης λειτουργίας των Δικαστηρίων της πόλης μας και της Δικαιοσύνης εν γένει.

Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΚΑΤΣΑΡΟΣ              ΤΡΥΦΩΝ  ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ