Αίτημα Δ.Σ.Λ. προς Ολομέλεια για κατάσταση Τ.Υ.Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                 Λάρισα 3  Μαϊου 2011
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ              Αριθμ. πρωτ. 229.
(Ν.Π.Δ.Δ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχ. Δ/νση : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τ.Θ. 1004 –   41 000 ΛΑΡΙΣΑ
Πληροφορίες :         ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ
Τηλέφωνο      :            2410532037
FAX  :                         2410532042
E-mail            :            dslar@dslar.gr

Προς
Τον Πρόεδρο της Ολομέλειας
των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
κ. Γιάννη Αδαμόπουλο.
Ακαδημίας 60
106 79 ΑΘΗΝΑ

Αξιότιμε κ.Πρόεδρε,

Δια της παρούσας επιθυμούμε να σας εκφράσουμε τα αισθήματα αγανάκτησης και απογοήτευσης (και) των Δικηγόρων της Λάρισας για την κατάσταση απόλυτης δυσλειτουργίας στην οποία έχει περιέλθει το Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, με προφανείς δυσμενέστατες εις βάρος μας συνέπειες. Ενδεικτικά και μόνον σας αναφέρουμε ότι ο εν λόγω φορέας :
α) Οφείλει στα μέλη μας δαπάνες φαρμακευτικής, ιατρικής, οδοντιατρικής, παρακλινικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, ανερχόμενες σε χιλιάδες ευρώ, οι αποδείξεις των οποίων έχουν υποβληθεί προσηκόντως προ διετίας.
β) Καθυστερεί επί εβδομάδες να χορηγήσει στους συναδέλφους αιτηθείσες ασφαλιστικές ενημερότητες, απαιτούμενες για τη θεώρηση  φορολογικών στοιχείων.
γ) Καθυστερεί επανειλημμένως και επί μακρόν την καταβολή των δαπανών της φαρμακευτικής μας περίθαλψης στους φαρμακοποιούς, με αποτέλεσμα  την εκ μέρους του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου διακοπή χορήγησης φαρμάκων επί πιστώσει στους ασφαλισμένους του ΤΥΔΕ από την 1η -5-2011 και εφεξής.

Επειδή αντιλαμβάνεσθε ότι δεν μπορούμε να παραμένουμε παθητικοί θεατές της νοσηρής αυτής κατάστασης.
Επειδή το ζήτημα της (δυσ)λειτουργίας του Τ.Υ.Δ.Ε. είναι μείζον και αφορά όλους τους επαρχιακούς Δικηγορικούς Συλλόγους. Καλό λοιπόν είναι να αντιμετωπισθεί όχι μεμονωμένα αλλά συλλογικά και δη στα πλαίσια της Ολομέλειας των Προέδρων.
Ως εκ τούτου ζητούμε από εσάς να συμπεριλάβετε τούτο στην ημερησία διάταξη της επομένης συνεδρίασης της Ολομέλειας των Προέδρων, επί σκοπώ εξεύρεσης της ενδεδειγμένης μορφής συλλογικής μας πρωτοβουλίας και δράσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΚΑΤΣΑΡΟΣ              ΤΡΥΦΩΝ  ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ