Δάνεια εκτάκτων αναγκών από ΕΤΑΑ/Τ.Ν. σε νέους δικηγόρους κ.α.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΑΜΙΣΘΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Α.  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘ.11, Ν.1090/1980
ΑΡΘ.43, Ν 2721/1999
ΦΕΚ 452/ 05.03.2004

Β.  ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. ΝΕΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙΓια τους όρους χορήγησης δανείου πατήστε εδώ
  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Αίτηση
  • Βεβαίωση οικείου Δ.Σ. περί μη οφειλής
 2. ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΑΜ. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣΓια τους όρους χορήγησης δανείου πατήστε εδώ
  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

Γ.  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

 • Τα δάνεια αποπληρώνονται σε 10 εξαμηνιαίες δόσεις.
 • Οι ημερομηνίες οφειλής αναφέρονται στη σύμβαση σας.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Τα δάνεια είναι ΕΝΤΟΚΑ.
  Αν παρέλθει ο ημερολογιακός μήνας οφειλής σας, παρακαλούμε
  επικοινωνήστε στα 2105296191 έως 3 για υπολογισμό των τόκων
  υπερημερίας.
 • Μπορείτε να εξοφλήσετε:
  1. Στα ταμεία του ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (Σωκράτους 53, Αθήνα)
  2. Στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
   Υποκαταστήματα ΕΤΕ
   Internet Banking ΕΤΕ

   Αριθμός Λογαριασμού: 04054615457
   Κωδ. 14: Κεφάλαιο
   Κωδ. 48: Τόκοι υπερημερίας
   Υπόδειγμα συμπλήρωσης γραμματίου

 • Χορήγηση εξοφλητικής βεβαίωσης: αίτηση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΜΜΙΣΘΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Α.  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθ. 15 & 16, Ν.3586/2007

Β. ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για τους όρους χορήγησης δανείου πατήστε εδώ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • Αίτηση
 • Πρόσφατο ενημερωτικό μισθοδοσίας ή σύνταξης
 • Βεβαίωση από την οποία προκύπτει η έκτακτη ανάγκη (γάμος, τοκετός, σοβαρή ασθένεια, θάνατος, έκτακτη στεγαστική ανάγκη)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1)

Πηγή: tnomik.gr