Επιστολή Δ.Σ.Λ. προς τοπικές εφημερίδες για ανύπαρκτη ένωση καταναλωτών

ΛΑΡΙΣΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2011

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια έρευνας που διεξάγουμε εντός των ορίων της πειθαρχικής μας εξουσίας, προέκυψε μεταξύ άλλων ότι :

Η «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ» που συχνά φέρεται στα φύλλα της  έγκριτης εφημερίδας σας ως «καταναλωτική οργάνωση»,  ΔΕΝ έχει τοιαύτη νομική προσωπικότητα, καθόσον ουδέποτε ενεγράφη στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Κατόπιν τούτου, η απόδοση της ανωτέρω ιδιότητας στην «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ» καθώς και η υιοθέτηση ή έστω φιλοξενία στα φύλλα της εφημερίδας σας απόψεων και δηλώσεων ότι τούτη δύναται να παρέχει στους πολίτες υπηρεσίες που εκ του νόμου μόνον ενώσεις καταναλωτών δύνανται να παρέχουν, δεν συμβάλλουν στην έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού, την οποία αναμφισβήτητα υπηρετείτε .

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας