Πράξεις της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό για εκδίκαση των υποθέσεων μικροδιαφορών που ματαιώθηκαν λόγω εκλογών των δικασίμων 17.05.2023 και 24.05.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 935/2023 Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Λάρισας   Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. β΄ και 7  εδ. γ΄του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022). Β) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία […]

Ανακοίνωση για τη συζήτηση των υποθέσεων Πολυμελούς Πρωτοδικείου της δικασίμου 6 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Μ.Ο.Δ. (2ος ΟΡΟΦΟΣ) ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ ΤΟ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΠΙΝΑΚΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 1 ΠΤ52/2022 7 ΠΤ198/2022 10 ΠΤ203/2022 11 […]

Ανακοίνωση για τη συζήτηση των υποθέσεων Ασφαλιστικών Μέτρων της δικασίμου 2 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι στα Ασφαλιστικά Μέτρα της δικασίμου της 2ας Ιουνίου 2023 θα ανέβουν η κα Τέτσιου και ο κ. Κουκουγιάννης. Η προεκφώνηση θα γίνει στην αίθουσα δίπλα στο καφενείο από την κα Τέτσιου και στη συνέχεια θα μοιραστούν οι υποθέσεις. Από τη Γραμματεία του Τμήματος  

Πράξη οίκοθεν προσδιορισμού των υποθέσεων εργατικών διαφορών της δικασίμου 18 Μαΐου 2023 – Ειδική Διαδικασία Μονομελούς Πρωτοδικείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 190/2023 Ο  Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας   Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. α΄ και 7 περ. γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022). Β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία […]

Πράξη οίκοθεν προσδιορισμού των υποθέσεων γαμικών διαφορών της δικασίμου 22 Μαΐου 2023 – Ειδική Διαδικασία Μονομελούς Πρωτοδικείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 191/2023 Ο  Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. α΄ και 7 περ. γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022). Β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε […]

Πράξεις της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό για εκδίκαση των υποθέσεων πράξεις επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω εκλογών κατά τις δικασίμους των 22.05.2023, 23.05.2023 ειδικής διαδικασίας και 23.05.2023 εκουσίας α΄(874/23 πράξη)

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία

Πράξη οίκοθεν προσδιορισμού των υποθέσεων διατροφών της δικασίμου 22 Μαΐου 2023 – Ειδική Διαδικασία Μονομελούς Πρωτοδικείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 189/2023 Ο  Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας   Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. α΄ και 7 περ. γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022). Β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία […]

Πράξη οίκοθεν προσδιορισμού λοιπών ανακοπών της δικασίμου 18 Μαΐου 2023 – Ειδική Διαδικασία Μονομελούς Πρωτοδικείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 194/2023 Ο  Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. α΄ και 7 περ. γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022). Β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε […]

Πράξη οίκοθεν επαναπροσδιορισμού των υπ’ αριθμ. εκθ. κατ. 1013/22, 436/19,238/21,61/23,143/23,316/20 ανακοπών της δικασίμου 23 Μαΐου 2023 – Ειδική Διαδικασία Μονομελούς Πρωτοδικείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 183/2023 Ο  Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας   Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. α΄ και 7 περ. γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022). Β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία […]

Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό για εκδίκαση των υποθέσεων που δεν συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 17ης  Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 58/2023 Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων   Έχοντας υπόψη α) τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 περ. β’ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022), β) την υπ’ αριθ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε το μέτρο […]

Πράξη οίκοθεν προσδιορισμού υποθέσεων Ασφαλιστικών Μέτρων της δικασίμου 19 Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 174/2023 Ο  Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. α΄ και 7 περ. γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022). Β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε […]

Ανακοίνωση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας για την ματαιωθείσα λόγω εκλογών δικάσιμο της 23.05.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Αρ.8/2023 24/04/2023 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΛΟΓΩ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2023 Μετά την ματαίωση της δικασίμου της 23ης/5/2023 του Γ΄Τμήματος του Δικαστηρίου λόγω διεξαγωγής των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης/5/2023, ορίζεται νέα δικάσιμος η 26η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12μ. Ο Πρόεδρος που διευθύνει το Δικαστήριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ.

Ανακοίνωση του Εφετείου Λάρισας για την προθεσμία προσθηκών στις υποθέσεις της δικασίμου της 12.05.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Λάρισα 17 Μαΐου 2023 ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία προσθήκης για τη δικάσιμο της 12-5-2023 του Πολιτικού Εφετείου Λάρισας λήγει στις 18-5-2023 και ώρα 12:00, όπως […]

Πράξη αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας, λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ελασσόνα 16 Μαΐου 2023 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   58/2023 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ   Αφού έλαβε υπόψη: Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22079οικ./ 2-5-2023(σε ορθή επανάληψη) οικ. Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία αναφέρεται ότι, ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες […]

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Λάρισας την Δευτέρα 22 Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Λάρισα 16 Μαΐου 2023 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Επειδή τη Δευτέρα 22-3-23 δεν θα υπάρχει δικαστικός υπάλληλος στην υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι για οτιδήποτε κατεπείγον προκύψει, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την κ. Τσουκαλίδου στο 6907926236.

Πράξη αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων, λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Φάρσαλα 16 Μαΐου 2023 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  57/2023 H ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   Αφού λάβαμε υπόψη Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22079οικ./ 2-5-2023(σε ορθή επανάληψη) οικ. Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία αναφέρεται ότι, ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες […]

Πράξη αναστολής εργασιών του Ειρηνοδικείου Λάρισας, λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Λάρισα 16 Μαΐου 2023 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ        843 /2023 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   Αφού λάβαμε υπόψη: Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22079οικ./ 2-5-2023(σε ορθή επανάληψη) οικ. Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία αναφέρεται ότι, ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαϊου 2023, επιβάλλεται να ανασταλούν οι […]

Επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων, η συζήτηση  των οποίων ματαιώνεται λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, απο το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ                     ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ             Επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων, η συζήτηση  των οποίων ματαιώνεται λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 Λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 και της συνεπεία αυτών αναστολής των εργασιών του Δικαστηρίου από την 17η Μαΐου έως και την 24η Μαΐου 2023, ματαιώνεται […]

Σελίδα για τις εκλογές της 21ης Μαίου 2023 στον ιστότοπο του Πρωτοδικείου Λάρισας

Σας ενημερώνουμε οτι στον επίσημο ιστότοπο του Πρωτοδικείου Λάρισας προστέθηκε σελίδα με πληροφορίες και ανακοινώνεις σχετικά με τις εκλογές της 21ης Μαίου 2023. Μπορείτε να δείτε τη σελίδα στο σύνδεσμο https://protodikeio-larisas.gov.gr/%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%83-2023/

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να δικαστούν κατά τις ημέρες ανατολής εργασιών των δικαστηρίων λόγω των εκλογών

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο https://www.dslar.gr/wp-content/uploads/2023/05/202305080543246337.pdf

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για διδασκαλία στο πρόγραμμα σπουδών προεισαγωγικής εκπαίδευσης της Α’ σειράς δικαστικών υπαλλήλων

Δείτε τη σχετική πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο https://www.dslar.gr/wp-content/uploads/2023/05/202305080537471227.pdf

Ανακοίνωση του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Λάρισας για τη λειτουργία του Παλιού Αρχείου του Πρωτοδικείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν για υποθέσεις των οποίων σχετικά και αποφάσεις τηρούνται στο Παλιό Αρχείο του Πρωτοδικείου Λάρισας να προσέρχονται, εφόσον τούτο είναι εφικτό, μεταξύ των ωρών 10:00 έως 13:00 καθημερινά, κατά τις οποίες θα εξυπηρετούνται από δικαστικούς υπαλλήλους των Πολιτικών Τμημάτων του Πρωτοδικείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε […]

Ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων για τη δικάσιμο της 2ας Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ½ ΣΤΟΥΣ   κκ. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΕΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟ ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗ. Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΔ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΔ ΘΑ ΑΝΕΒΕΙ Η κα ΤΕΤΣΙΟΥ ΕΝΩ Ο κ. ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑ ΑΝΕΒΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ. ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων του Πρωτοδικείου Λάρισας για αλλαγή αίθουσας εκδίκασης των υποθέσεων της 11/11/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΡΙΟ ΛΟΓΩ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Μ.Ο.Δ. ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ   ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ