(ΠΡΟΣΟΧΗ προθεσμία για δήλωση υποψηφιοτήτων) Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Εταίρων ΙΝΚΑΔΙΛ – Έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού, επικύρωση ισολογισμού και λογαριασμών – Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.) θα πραγματοποιήσει την Τακτική Γενική Συνέλευση του την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:30, στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας (στον 2ο όροφο) με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1) Έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού, επικύρωση ισολογισμού και λογαριασμών που περιλαμβάνονται σε αυτόν. 2) Αρχαιρεσίες για την […]

Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης Διαμεσολαβη΄των στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση απο το ΙνΚαΔιΛ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ To Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας διοργανώνει ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Στα πλαίσια του προγράμματος θα αναλυθούν μεταξύ άλλων: Οι αρχές της οικογενειακής διαμεσολάβησης, Η διαδικασία της οικογενειακής διαμεσολάβησης, η εξέλιξη και τα στάδια αυτής. Τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας και εμβάθυνση σε αυτές με θεωρία, παραδείγματα και ασκήσεις. Ο διαμεσολαβητής ως γέφυρα επικοινωνίας. Εισαγωγικές […]

Νέος κύκλος προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών απο το ΙνΚαΔιΛ 30.05 -22.06.2022

Έναρξη αιτήσεων για πρόγραμμα Βασικής Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας «ΙΝΚΑΔΙΛ» ανακοινώνει την  διενέργεια νέου κύκλου προγράμματος Bασικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης Διαμεσολαβητών, συνολικής διάρκειας 80 ωρών. Το πρόγραμμα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις προδιαγραφές του Ν 4640/2019 και περιλαμβάνει τόσο τη θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων όσο και την πρακτική τους εξάσκηση μέσα από […]

Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης για Κτηματολογικούς Διαμεσολαβητές απο το ΙνΚαΔιΛ

To Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας διοργανώνει ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διαπιστευμένους διαμεσολαβητές και το περιεχόμενο πληροί τις προδιαγραφές για την εγγραφή στο Mητρώο κτηματολογικών διαμεσολαβητών (αρ. 6 παρ. 2 περ. δ του Ν.2664/1998, ΚΥΑ 70058οικ/31.12.2021). Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 20 ωρών, θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως […]

Ορθή επανάληψη της Πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης Εταίρων ΙΝΚΑΔΙΛ – Έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού, επικύρωση ισολογισμού και λογαριασμών – Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Προς 1) τoν Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας 2) το Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας                                                                                                 Λάρισα 2-2-2022                    Αξιότιμοι, Λόγω της εκ παραδρομής μη αναγραφής της ημερομηνίας σύγκλησης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη απαρτίας, εξεδόθη νέα πρόσκληση και ορίσθηκε νέα ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συμφώνως του άρθρου 8 του καταστατικού του Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών […]

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Εταίρων ΙΝΚΑΔΙΛ – Έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού, επικύρωση ισολογισμού και λογαριασμών – Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.), θα πραγματοποιήσει την Τακτική Γενική Συνέλευσή του, την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας (στον 2o όροφο), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1)Έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού, επικύρωση ισολογισμού και λογαριασμών που περιλαμβάνονται σε αυτόν. 2) Αρχαιρεσίες για την εκλογή […]

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Εταίρων ΙΝΚΑΔΙΛ – Έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού, επικύρωση ισολογισμού και λογαριασμών – Αρχαιρεσίες για ανάδειξη Δ.Σ.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  Λάρισα, 18 Οκτωβρίου 2019 ΠΡΟΣ : -Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας -Επιμελητήριο Λάρισας. ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Εταίρων ΙΝΚΑΔΙΛ – Εγκριση ετήσιου προϋπολογισμού, επικύρωση ισολογισμού και λογαριασμών – Αρχαιρεσίες για ανάδειξη Δ.Σ. Προσκαλούνται οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί σας , ήτοι οι κ.κ. Φαίδρα Γκάγκα και Δημήτριος Οικονόμου αντίστοιχα, προκειμένου : Σύμφωνα με […]

Σεμινάριο εκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση απο το ΙνΚαΔιΛ (01-03.03.2019)

To Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας διοργανώνει ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ συνολικής διάρκειας 20 ωρών,  το οποίο θα διενεργηθεί κατά τις  παρακάτω ημερομηνίες και ώρες: Παρασκευή 1 Μαρτίου: 13.00- 20.30 και Σάββατο 2 Μαρτίου: 9.00-17.00 Κυριακή 3 Μαρτίου: 9.00 – 14.00 Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων ανέρχεται στους δεκαοχτώ […]

Νεο Σεμινάριο Βασικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών απο το ΙνΚαΔιΛ 02-19.04.2019

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.),  ανακοινώνει την  διενέργεια νέου κύκλου προγράμματος BασικήςEκπαίδευσης και Kατάρτισης Διαμεσολαβητών, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 80 ΩΡΩΝ σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές του ν. 4512/2018. Το πρόγραμμα ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ CEDR (Centre for EffectiveDispute Resolution), έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως φορείς παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης και εκπαίδευσης διαμεσολαβητών με έδρα […]

Νεο Σεμινάριο Βασικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών απο το ΙνΚαΔιΛ 05-23.02.2019

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.),  ανακοινώνει την  διενέργεια νέου κύκλου προγράμματος BασικήςEκπαίδευσης και Kατάρτισης Διαμεσολαβητών, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 80 ΩΡΩΝ σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές του ν. 4512/2018.  Το πρόγραμμα ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ CEDR (Centre for EffectiveDispute Resolution), έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως φορείς παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης και εκπαίδευσης διαμεσολαβητών με έδρα […]

Νεο Σεμινάριο Βασικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών απο το ΙνΚαΔιΛ

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.),  ανακοινώνει την  διενέργεια νέου κύκλου προγράμματος BασικήςEκπαίδευσης και Kατάρτισης Διαμεσολαβητών, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 80 ΩΡΩΝ σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές του ν. 4512/2018.   Το πρόγραμμα ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ CEDR (Centre for EffectiveDisputeREsolution), έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως φορείς παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης και εκπαίδευσης διαμεσολαβητών με έδρα […]

Συνάντηση αποφοίτων του Ιν.Κα.Δι.Λ. στις 12.06.2018

Το Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας διοργανώνει την 1η Συνάντηση Αποφοίτων του την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κτίριο Περιφέρειας & ΠΕ Λάρισας, Πλατεία Ρήγα Φεραίου). Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής: -Προσφώνηση από τον πρόεδρο του ΙΝΚΑΔΙΛ Δημήτριο Κατσαρό. -Προλογίζουν με εισαγωγικές αναφορές στο θεσμό της διαμεσολάβησης : Νικολέτα […]

Νεο σεμινάριο βασικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών απο το Ιν.Κα.Δι.Λ.

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.), ανακοινώνει την διενέργεια νέου κύκλου προγράμματος Bασικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης Διαμεσολαβητών, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 80 ΩΡΩΝ σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές του ν. 4512/2018. Το πρόγραμμα ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ CEDR (Centre for Effective Dispute REsolution), έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως φορείς παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης και εκπαίδευσης διαμεσολαβητών με έδρα το Λονδίνο. […]

Νεο Σεμινάριο Βασικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών απο το ΙνΚαΔιΛ

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.),  ανακοινώνει την  διενέργεια νέου κύκλου προγράμματος Bασικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης Διαμεσολαβητών, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 80 ΩΡΩΝ σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές του ν. 4512/2018. Το πρόγραμμα ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ CEDR (Centre for Effective Dispute REsolution), έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως φορείς παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης και εκπαίδευσης διαμεσολαβητών […]

Ιν.Κα.Δι.Λ: Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (επείγον)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ιν.Κα.Δι.Λ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Λάρισα 26.06.2017 To Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας ανακοινώνει την ύπαρξη ελάχιστων ακόμα θέσεων συμμετοχής για το Σεμινάριο Μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση (Advanced Mediation), διαρκείας 16 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί στις 12 και 13 Ιουλίου 2017. Το σεμινάριο πραγματοποιείται στα πλαίσια της υποχρεωτικής κατά το νόμο 10ωρης […]

Πρόσκληση Διαμεσολαβητών για εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών στον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων» (προθεσμία)

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». Στο μητρώο εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του ν. 3898/2010 (Α’ 211) ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Η αίτηση συνοδεύεται από […]

Ενεργοποίηση λογαριασμών Διαμεσολαβητών στο Portal της Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώνει ότι προέβη σε αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει μέσω του κόμβου diamesolavisi.gov.gr. Για το σκοπό αυτό θα σταλεί σήμερα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms στους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές με οδηγίες για την πρόσβασή τους στον προσωπικό λογαριασμό τους στο portal diamesolavisi.gov.gr. Ακολουθώντας τις οδηγίες και κάνοντας χρήση των […]

ΙνΚαΔιΛ: Υποβολή αιτήσεων για νέο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών (προθεσμία)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ιν.Κα.Δι.Λ)  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έναρξη υποβολής αιτήσεων  για νέο πρόγραμμα «Βασικής Εκπαίδευσης» Λάρισα 10.04.2017   Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.),  ανακοινώνει την διενέργεια νέου προγράμματος βασικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών, το οποίο θα αρχίσει τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις […]

Υποβολή αίτησης συμμετοχής για τις εξετάσεις πιστοποίησης Διαμεσολαβητών 2017 (προθεσμία)

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 3 ν. 3898/2010 (Α΄ 211) και του άρθρου 4 της με αριθ. 34802/2012 (Β΄ 1363) υπουργικής απόφασης  «Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Εξετάσεων Υποψηφίων Διαμεσολαβητών κ.λπ.», και σε συνέχεια προγενέστερης ανακοίνωσης της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, η οποία όρισε ως ημερομηνία γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων διαμεσολαβητών, που έχουν εκπαιδευθεί – καταρτισθεί […]

ΙνΚαΔιΛ: Σεμινάριο μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση (προθεσμία)

To Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας διοργανώνει το νέο ‘’Σεμινάριο Μετεκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση’’ (Advanced Mediation), το οποίο θα διενεργηθεί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2016. Το παρόν σεμινάριο πραγματοποιείται στα πλαίσια της υποχρεωτικής κατά το νόμο 10ωρης μετεκπαίδευσης των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών βάσει του π.δ. 123/2011. Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές. Το Πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: θεωρία […]

Επικαιροποίηση πίνακα Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών (προθεσμία!)

Σε συνέχεια της από 20-10-2016 Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών και προκειμένου για την επικαιροποίηση του Πίνακα Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών, παρακαλείσθε όλοι οι Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές από το Υ.Δ.Δ.Α.Δ. όπως αποστείλετε στο mail diamesolavisi@justice.gov.gr επικαιροποίηση των κάτωθι στοιχείων σας, έως την Τρίτη, 15-11-2016: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩNΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ MAIL http://www.diamesolavisi.gov. gr/nea/epikairopoiisi-pinaka- diapisteymenon-diamesolaviton

ΙνΚαΔιΛ: 1ο Σεμινάριο μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ιν.Κα.Δι.Λ)  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης  Διαμεσολαβητών Εναρξη υποβολής αιτήσεων Λάρισα 15.03.2016 To Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας ανακοινώνει τη διοργάνωση του 1ου ‘’Σεμιναρίου Μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση’’ (AdvancedMediation), διαρκείας 16 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαΐου 2016. Το σεμινάριο πραγματοποιείται στα πλαίσια της υποχρεωτικής κατά το […]

ΙΝΚΑΔΙΛ: Υποβολή αιτήσεων 6ου προγράμματος εκπαίδευσης διαμεσολαβητών

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ιν.Κα.Δι.Λ)   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το 6ο πρόγραμμα εκπαίδευσης  Λάρισα 2.12.2015 Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.),  ανακοινώνει ότι το 6ο κατά σειρά πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών, θα αρχίσει τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016, θα πραγματοποιηθεί δε στις πιστοποιημένες […]

Επείγουσα ενημέρωση για εξετάσεις διαμεσολαβητών την 27.06.2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  Εξετάσεις Διαμεσολαβητών 27-6-2015 Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 3 ν. 3898/2010 (Α΄ 211) και του άρθρου 4 της με αριθ. 34802/2012 (Β΄ 1363) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Εξετάσεων Υποψηφίων Διαμεσολαβητών κ.λπ.», ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών όρισε ως ημέρα γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων διαμεσολαβητών, που έχουν εκπαιδευθεί – καταρτισθεί […]

Στις 27.06.2015 η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων των υποψήφιων διαμεσολαβητών

Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών σχετικά με την ημερομηνία και τον τόπο της διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων των Υποψηφίων Διαμεσολαβητών,   Ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων σε πανελλήνια κλίμακα ορίζεται, η 27η  Ιουνίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00πμ – 13.00μμ. Τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται η Αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών.

Έναρξη νέου κύκλου εκπαίδευσης στις 8 Ιουνίου 2015 – άρχισε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ιν.Κα.Δι.Λ)    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έναρξη υποβολής αιτήσεων για νέο κύκλο εκπαίδευσης   Λάρισα 3.4.2015 Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.),  ανακοινώνει ότι το 5ο κατά σειρά πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών, θα αρχίσει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015, θα πραγματοποιηθεί δε στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις του […]

ΙνΚαΔιΛ: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το 5ο πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ιν.Κα.Δι.Λ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το 5ο πρόγραμμα εκπαίδευσης Λάρισα 2.2.2015 Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.), ανακοινώνει ότι το 5ο κατά σειρά πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών, θα αρχίσει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015, θα πραγματοποιηθεί δε στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις […]

1ο Kοινό Συνέδριο Κέντρων Διαμεσολάβησης- Φορέων Κατάρτισης Διαμεσολαβητών: «Διαμεσολάβηση- Λύση Πολιτισμού για τους Ανθρώπους και τους Λαούς»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1ο Kοινό Συνέδριο Κέντρων Διαμεσολάβησης- Φορέων Κατάρτισης Διαμεσολαβητών με θέμα: «Διαμεσολάβηση- Λύση Πολιτισμού για τους Ανθρώπους και τους Λαούς» Στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης πραγματοποιήθηκε χθες το 1ο Κοινό Συνέδριο των Κέντρων Διαμεσολάβησης – Φορέων Κατάρτισης Διαμεσολαβητών της Χώρας, […]

ΙΝΚΑΔΙΛ: Υποβολή αιτήσεων για το 4ο πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ιν.Κα.Δι.Λ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το 4ο πρόγραμμα εκπαίδευσης Λάρισα 15.9.2014 Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.),  ανακοινώνει ότι το 4ο κατά σειρά πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών, θα αρχίσει τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014, θα πραγματοποιηθεί δε στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις […]

ΙνΚαΔιΛ – Έναρξη υποβολής αιτήσεων για 3ο πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ιν.Κα.Δι.Λ) Λάρισα 28.5.2014  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το 3ο πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.), ανακοινώνει ότι το 3ο κατά σειρά πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών, θα αρχίσει τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 12 Ιουλίου 2014, θα πραγματοποιηθεί δε στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις […]