ΙνΚαΔιΛ: Σεμινάριο μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση (προθεσμία)

To Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας διοργανώνει το νέο ‘’Σεμινάριο Μετεκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση’’ (Advanced Mediation), το οποίο θα διενεργηθεί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2016.
Το παρόν σεμινάριο πραγματοποιείται στα πλαίσια της υποχρεωτικής κατά το νόμο 10ωρης μετεκπαίδευσης των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών βάσει του π.δ. 123/2011.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές.
Το Πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: θεωρία λήψης αποφάσεων, τεχνικές αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης, και εμβάθυνση σε τεχνικές επικοινωνίας και διαχείρισης συναισθημάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου (info@.inkadil.gr) μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2016.
Ολες οι αιτήσεις θα πρωτοκολλούνται, ενώ για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας,λαμβανομένου υπόψιν του ακριβούς χρόνου υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, βάση του οποίου άλλωστε η αίτηση θα λαμβάνει  αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης ανέρχεται στους δώδεκα (12).
Δίδακτρα
Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 220 Ευρώ.
Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στον Τραπεζικό λογαριασμό του ΙνΚαΔιλ.