Νέος κύκλος προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών απο το ΙνΚαΔιΛ 30.05 -22.06.2022

Έναρξη αιτήσεων για πρόγραμμα Βασικής Κατάρτισης Διαμεσολαβητών

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας «ΙΝΚΑΔΙΛ» ανακοινώνει την  διενέργεια νέου κύκλου προγράμματος Bασικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης Διαμεσολαβητών, συνολικής διάρκειας 80 ωρών.

Το πρόγραμμα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις προδιαγραφές του Ν 4640/2019 και περιλαμβάνει τόσο τη θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων όσο και την πρακτική τους εξάσκηση μέσα από βιωματικές ασκήσεις και συμμετοχή τους σε προσομοιώσεις διαμεσολάβησης.

Η πρώτη Ενότητα του προγράμματος θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τα παρακάτω, στις εξής ημερομηνίες και ώρες:

Δευτέρα 30/05/2022, Τρίτη 31/05/2022, Τετάρτη 1/06/2022 και Πέμπτη 2/06/2022 και ώρες 15.00 – 20.30μμ με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Ζoom και

Παρασκευή 17/06/2022, Δευτέρα 20/6/2022, Τρίτη 21/06/2022 και Τετάρτη 22/06/2022 και ώρες 9.00 – 17.30 με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης στις αίθουσες του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας (Παπακυριαζή αρ. 44)

Η δεύτερη Ενότητα εκπαίδευσης και η αξιολόγηση των συμμετεχόντων, με την οποία και θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα διενεργηθούν σε ημερομηνίες που θα οριστούν μετά από συνεννόηση των εκπαιδευτριών με την ομάδα των συμμετεχόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα μπορούν να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου (info@inkadil.gr) ως την 25/05/2022. Στο μήνυμα θα δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και την επαγγελματική τους ιδιότητα. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί χρονική προτεραιότητα.

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων (1.400) ευρώ, εκ των οποίων τα οκτακόσια (800) ευρώ θα καταβληθούν μέχρι την έναρξη της Πρώτης Ενότητας του σεμιναρίου και τα υπόλοιπα όταν θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ενότητα στο λογαριασμό του Ινστιτούτου στην ALPHABANK. (IBAN λογαριασμού GR 7101403000300002002023578)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους τηλεφωνικούς αριθμούς 6944.918702 (κ. Μαρίνα Αρσενοπούλου) και 6936.990800 (κ. Εύη Μπεκίρη).

Απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα.
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής η αλλοδαπής.