Ορθή επανάληψη της Πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης Εταίρων ΙΝΚΑΔΙΛ – Έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού, επικύρωση ισολογισμού και λογαριασμών – Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Προς 1) τoν Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας

2) το Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας

                                                                                                Λάρισα 2-2-2022

                   Αξιότιμοι,

Λόγω της εκ παραδρομής μη αναγραφής της ημερομηνίας σύγκλησης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη απαρτίας, εξεδόθη νέα πρόσκληση και ορίσθηκε νέα ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συμφώνως του άρθρου 8 του καταστατικού του Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας, με τα αυτά θέματα, ήτοι:

α) Αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού, επικύρωση ισολογισμού και λογαριασμών που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Η ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την  11.2.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας 2ος όροφος.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική ΓΣ θα πραγματοποιηθεί την 17.2.2022 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας 2ος όροφος

Παρακαλώ, όπως προβείτε στις νόμιμες διαδικασίες για την εκπροσώπηση των φορέων σας.

Οι υποψηφιότητες για την συμμετοχή στις αρχαιρεσίες μπορούν να δηλωθούν στο email του φορέα info@inkadil.gr ως την Πέμπτη 10/2/2022.

 

 

Με εκτίμηση

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

website inkadil.gr

email: info@inkadil.gr

τηλ. 6945955499

Συνημμένα αρχεία:
Πρόσκληση για ΓΣ
Πρόσκληση για ΓΣ (4 MB)