ΙνΚαΔιΛ: 1ο Σεμινάριο μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ιν.Κα.Δι.Λ)

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1ο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης  Διαμεσολαβητών

Εναρξη υποβολής αιτήσεων

Λάρισα 15.03.2016

To Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας ανακοινώνει τη διοργάνωση του 1ου ‘’Σεμιναρίου Μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση’’ (AdvancedMediation), διαρκείας 16 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαΐου 2016.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στα πλαίσια της υποχρεωτικής κατά το νόμο 10ωρης μετεκπαίδευσης των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών βάσει του άρθρου 4 του Π.Δ. 123/2011, απευθύνεται δε σε διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, εκπαιδευμένους είτε από τους ημεδαπούς πιστοποιημένους Φορείς Κατάρτισης Διαμεσολαβητών, είτε  από αντίστοιχους Φορείς της αλλοδαπής.

Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Το σεμινάριο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει εμβάθυνση σε τεχνικές επικοινωνίας και σε ζητήματα εφαρμογής της διαμεσολάβησης, διαχείριση συναισθημάτων, ενώ έμφαση δίνεται στην διαπραγμάτευση.

Αιτήσεις Συμμετοχής – Προθεσμία υποβολής :

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται η 16η Μαρτίου 2016 και ως ημερομηνία λήξης η 10η Απριλίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου (info@inkadil.gr).

Ολες οι αιτήσεις θα πρωτοκολλούνται, ενώ για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας, λαμβανομένου υπόψιν του ακριβούς χρόνου υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, βάση του οποίου άλλωστε η αίτηση θα λαμβάνει  αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης ανέρχεται στους δώδεκα (12).  Οι επιλεγέντες θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά μέχρι την 12η Απριλίου.

Δίδακτρα :

Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι 220 Ευρώ.

Οι δώδεκα επιλεγέντες να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, για να κατοχυρώσουν τη συμμετοχή τους, θα πρέπει το αργότερο έως το μεσημέρι της Δευτέρας 18 Απριλίου 2016, να προκαταβάλλουν το ανωτέρω ποσό των 220 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου (300002002023578-ALPHA BANK) και να αποστείλουν με φαξ (2410.532042, γραφεία Δ.Σ.Λ.) το αποδεικτικό της κατάθεσης, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους και η αιτιολογία (προκαταβολή διδάκτρων).  Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ο κατ’αρχήν επιλεγείς θα χάνει τη σειρά προτεραιότητάς του, η οποία θα καταλαμβάνεται από τον επόμενο κατά σειρά αιτούντα, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου των αιτήσεων.

Εκπαιδευτές:

  • Αναστασοπούλου Ιωάννα, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια CEDR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Πρόεδρος Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας
  • Αρσενοπούλου Μαρίνα, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια CEDR & ADRg, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών
  • Μπεκίρη Ευανθία, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια CEDR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Διαπίστευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης

    Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν το αργότερο έως την έναρξη του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους τηλεφωνικούς αριθμούς 6936.990800 (κ. Εύη Μπεκίρη), 6944.918702 (κ. Μαρίνα Αρσενοπούλου) και 6944.834924 (κ. Τρύφωνα Τσάτσαρο).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙνΚαΔιΛ