Στις 27.06.2015 η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων των υποψήφιων διαμεσολαβητών

Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών σχετικά με την ημερομηνία και τον τόπο της διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων των Υποψηφίων Διαμεσολαβητών,
 
Ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων σε πανελλήνια κλίμακα ορίζεται, η 27η  Ιουνίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00πμ – 13.00μμ.
Τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται η Αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών.