Ιν.Κα.Δι.Λ: Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (επείγον)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ιν.Κα.Δι.Λ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης Διαμεσολαβητών

Λάρισα 26.06.2017

To Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας ανακοινώνει την ύπαρξη ελάχιστων ακόμα θέσεων συμμετοχής για το Σεμινάριο Μετεκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση (Advanced Mediation), διαρκείας 16 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί στις 12 και 13 Ιουλίου 2017.
Το σεμινάριο πραγματοποιείται στα πλαίσια της υποχρεωτικής κατά το νόμο 10ωρης μετεκπαίδευσης των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών βάσει του άρθρου 4 του Π.Δ. 123/2011, απευθύνεται δε σε διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, εκπαιδευμένους είτε από τους ημεδαπούς πιστοποιημένους Φορείς Κατάρτισης Διαμεσολαβητών, είτε από αντίστοιχους Φορείς της αλλοδαπής.
Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Το σεμινάριο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει εμβάθυνση σε τεχνικές επικοινωνίας και σε ζητήματα εφαρμογής της διαμεσολάβησης, διαχείριση συναισθημάτων, ενώ έμφαση δίνεται στην διαπραγμάτευση.

Επειδή έχουν απομείνει ελάχιστες ακόμα θέσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλλουν άμεσα ηλεκτρονικά σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου (info@inkadil.gr).
Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης ανέρχεται στους δώδεκα (12). Οι επιλεγέντες θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

Δίδακτρα :
Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι 220 Ευρώ.
Οι επιλεγέντες να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα πρέπει το αργότερο έως το μεσημέρι της 7ης Ιουλίου 2017, να προκαταβάλλουν το ανωτέρω ποσό των 220 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου (300002002023578-ALPHA BANK) και να αποστείλουν με φαξ (2410.532042, γραφεία Δ.Σ.Λ.) το αποδεικτικό της κατάθεσης, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους και η αιτιολογία (προκαταβολή διδάκτρων).
Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ο κατ’αρχήν επιλεγείς θα χάνει τη σειρά προτεραιότητάς του, η οποία θα καταλαμβάνεται από τον επόμενο κατά σειρά αιτούντα, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου των αιτήσεων.

Εκπαιδευτές:
• Αναστασοπούλου Ιωάννα, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια CEDR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Πρόεδρος Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας
• Αρσενοπούλου Μαρίνα, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια CEDR & ADRg, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών
• Μπεκίρη Ευανθία, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια CEDR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
• Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
• Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Διαπίστευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν το αργότερο έως την έναρξη του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους τηλεφωνικούς αριθμούς 6936.990800 (κ. Εύη Μπεκίρη), 6944.918702 (κ. Μαρίνα Αρσενοπούλου) και 6944.834924 (κ. Τρύφωνα Τσάτσαρο).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙνΚαΔιΛ