Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης Διαμεσολαβη΄των στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση απο το ΙνΚαΔιΛ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

To Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας διοργανώνει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Στα πλαίσια του προγράμματος θα αναλυθούν μεταξύ άλλων: Οι αρχές της οικογενειακής διαμεσολάβησης, Η διαδικασία της οικογενειακής διαμεσολάβησης, η εξέλιξη και τα στάδια αυτής. Τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας και εμβάθυνση σε αυτές με θεωρία, παραδείγματα και ασκήσεις. Ο διαμεσολαβητής ως γέφυρα επικοινωνίας. Εισαγωγικές γνώσεις οικογενειακής ψυχολογίας με έμφαση στις επιπτώσεις του διαζυγίου στα μέλη της οικογένειας. Η δυναμική των συγκρούσεων στις οικογενειακές διαφορές. Το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας και πώς αντιμετωπίζεται στα πλαίσια της διαμεσολάβησης σε οικογενειακές διαφορές. Ενδεδειγμένες πρακτικές. Βασικά στοιχεία του οικογενειακού δικαίου και του νομοθετικού πλαισίου της οικογενειακής διαμεσολάβησης καθώς και όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την διαμεσολάβηση στις οικογενειακές διαφορές και την αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων στην οικογένεια. Μεταξύ άλλων θα δοθεί έμφαση στην κατανόηση και διαχείριση των συναισθημάτων που ανακύπτουν στα πλαίσια ενός διαζυγίου, σε ζητήματα που αφορούν τα παιδιά και σε διάφορα πρακτικά ζητήματα επίλυσης μιας οικογενειακής διαφοράς.

Παράλληλα θα γίνει εξάσκηση με παιχνίδια ρόλων και θα δοθεί ευκαιρία για αλληλεπίδραση συμμετεχόντων και εκπαιδευτών στα πλαίσια μιας ιδιαίτερα αποτελεσματικής εκπαιδευτικής μεθοδολογίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές, θα έχει συνολική διάρκεια 24 ωρών και θα διενεργηθεί κατά τις εξής ημερομηνίες και ώρες:

Δευτέρα 4 Ιουλίου ώρες:          15.00 – 21.00

Τρίτη     5 Ιουλίου     ώρες:     15.00 – 21.00

Πέμπτη 7 Ιουλίου     ώρες:     15.00 – 21.00

Παρασκευή 8 Ιουλίου ώρες:   15.00 – 21.00

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου (info@inkadil.gr) μέχρι 27/6/2022 και για τη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας με βάση το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης.

Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 340 ευρώ.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του ΙνΚαΔιΛ (IBAN: GR7101403000300002002023578-ALPHA BANK) και το καταθετήριο θα πρέπει να αποσταλεί στην ως ίδια ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι 27.6.2022.

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί από τις Εκπαιδεύτριες διαμεσολαβητών του ΙνΚαΔιΛ

Αρσενοπούλου Μαρίνα, Δικηγόρο, διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια CEDR &ADRgUK, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών CEDR.

Μπεκίρη Ευανθία, Δικηγόρο, διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια CEDR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών CEDR.