220/2017 ΤρΕφΛαρ (διαδικασία εξυγίανσης – αναστολή εν όλω ή εν μέρει ατομικών μέτρων – κτήση ιδιότητας διαδίκου στην εκούσια δικαιοδοσία – έφεση)

220/2017 Πρόεδρος: Μόρφω Γκίκα Εισηγήτρια: Βαρβάρα Πάπαρη Δικηγόροι: Βασιλεία Παπαδοπούλου, Απόστ. Σιαμπαλιώτης, Φωτεινή – Μαρία Σολδάτου, Χριστίνα Πρίτσα, Αντ. Μαργαρίτης Για το άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης αναγκαία πρόβλεψη δυνατής επίτευξης συμφωνίας και βάσιμων προσδοκιών επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης ως και ότι δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση πιστωτών. Με απόφαση πτωχευτικού δικαστηρίου για το άνοιγμα της διαδικασίας […]

213/2017 ΤρΕφΛαρ (μεταβίβαση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης ακινήτου με διαθήκη)

213/2017 Πρόεδρος: Αργυρώ Αρναούτη-Μπλέτσα Εισηγητής: Σπυρ. Μελάς Δικηγόροι: Δημ. Καραγιάννης, Ευάγ. Αγγελούσης Διαθήκη με την οποία ο αποβιώσας αδελφός των διαδίκων κατέλειπε στην εναγόμενη αδελφή του το δικαίωμά του αποκλειστικής χρήσης σε συγκεκριμένη οικία όπου έμενε. Αγωγή ακύρωσης διαθήκης και αναγνώρισης εναγόντων ως εξ αδιαθέτου κληρονόμων με ισχυρισμούς ότι ο αποβιώσας δεν είχε αποκλειστική χρήση […]

202/2017 ΤρΕφΛαρ (σύσταση με διαθήκη καθολικού καταπιστεύματος υπέρ των γνησίων κατιόντων του κληρονόμου – ερμηνεία διαθήκης)

202/2017 Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου Εισηγητής: Παν. Μολυβδάς Δικηγόροι: Ευαγ. Τσέλιος, Νικ. Μίστρας Αγωγή αναγνώρισης ότι οι ενάγοντες είναι δικαιούχοι καταπιστεύματος υπό την αναβλητική αίρεση της αποβίωσης του εναγόμενου κληρονόμου χωρίς γνήσιους κατιόντες. Σύσταση με διαθήκη καθολικού καταπιστεύματος επί του συνόλου της κληρονομιαίας περιουσίας υπέρ των γνησίων κατιόντων του κληρονόμου εναγομένου, υπό την έννοια απόκτησης τοιούτων, […]

200/2017 ΤρΕφΛαρ (αναίρεση απόφασης – δέσμευση δικαστηρίου παραπομπής – σύμβαση χρησιδανείου ακινήτου – λύση)

200/2017 Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου Εισηγήτρια: Βήλη Χρηστίδου Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Κων. Τάσιος Αναίρεση απόφασης κατά το μέτρο παραδοχής αναιρεθέντων κεφαλαίων ως και συναπτομένων με αυτά αρρήκτως. Δέσμευση δικαστηρίου παραπομπής μόνο ως προς το λυθέν νομικό ζήτημα και όχι την κρίση για τα πραγματικά περιστατικά. Αν η αναιρεθείσα απόφαση είναι Εφετείου, δεν ακυρώνεται και η πρωτόδικη έστω […]

190/2017 ΤρΕφΛαρ (αγωγής διάρρηξης – ευθύνη εγγυητή – αβασιμότητα ένδικης καταδολιευτικής αγωγής λόγω έλλειψης της προϋπόθεσης ανεπάρκειας της λοιπής περιουσίας οφειλέτη )

190/2017 Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου Εισηγητής: Ηλ. Τουλίγκος Δικηγόροι: Ελένη Δαλαμάγκα, Δημ. Κοντογιάννης, Γεωρ. Γάτσιος Επί αγωγής διάρρηξης τα δημιουργικά περιστατικά της απαίτησης του δανειστή αρκεί να έχουν συντελεσθεί κατά το χρόνο απαλλοτρίωσης και αυτή να είναι ληξιπρόθεσμη κατά την πρώτη συζήτηση. Ευθύνη εγγυητή όπως κάθε οφειλέτη έναντι του δανειστή. Πώληση υπό οφειλέτη αδιαίρετου ποσοστού του […]

189/2017 ΤρΕφΛαρ (αγωγή ξενοδοχειακής επιχείρησης για απαλλαγή από καταβολή ανταποδοτικού τέλους χρήσης υπονόμων για υδρόμετρο που δεν έχει συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης)

189/2017 Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου Εισηγητής: Ηλ. Τουλίγκος Δικηγόροι: Ηλ. Νάνης, Δημοσθένης Τσαγκρασούλης Αγωγή ξενοδοχειακής επιχείρησης για απαλλαγή από καταβολή ανταποδοτικού τέλους χρήσης υπονόμων για υδρόμετρο που χρησιμοποιείται μόνο για πλήρωση με νερό της πισίνας και δεν έχει συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης. Κατά το άρθ. 16 ν. 1069/80, εφαρμοστέο ελλείψει κανονισμού της εναγόμενης δημοτικής επιχείρησης […]

186/2017 ΤρΕφΛαρ (έννοια συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται απο τα ΚΤΕΛ)

186/2017 Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου Εισηγητής: Ηλ. Τουλίγκος Δικηγόροι: Θεόφιλος Κώτσιου, Σοφία Δερπάνη – Μαντέλα Σκοπός των ΚΤΕΛ η εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου. Καθιέρωση με απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας υπεραστικής διανομαρχιακής γραμμής με ορισμό 2 μόνο δρομολογίων εβδομαδιαία μεταξύ κωμοπόλεων διαφόρων νομών κατά τους θερινούς μόνο μήνες για μετάβαση κατοίκων στη θάλασσα. Διενέργεια υπό εναγομένης επιχείρησης τουριστικού γραφείου […]

182/2017 ΤρΕφΛαρ (διακριτικό γνώρισμα εμπορευμάτων – αθέμιτος ανταγωνισμός επί δυνατότητας πρόκλησης σύγχυσης )

182/2017 Πρόεδρος: Αργυρώ Αρναούτη-Μπλέτσα Εισηγήτρια: Σοφία Καραγιάννη Δικηγόροι: Ασημίνα Καούνη, Παύλος Σφέτσιος Διακριτικό γνώρισμα και ο ιδιαίτερος διασχηματισμός εμπορευμάτων, αν είναι γνωστός στις συναλλαγές ως διακριτικό σημείο, ύπαρξη δε αθέμιτου ανταγωνισμού επί δυνατότητας πρόκλησης σύγχυσης. Ο διασχηματισμός περιλαμβάνει κυρίως χρώμα, συσκευασία ή περικαλύμματα. Κίνδυνος σύγχυσης όταν, λόγω ομοιότητας των εξωτερικών στοιχείων εμπορευμάτων, πιθανολογείται δυνατότητα εμπορικά […]

173/2017 ΤρΕφΛαρ (νόμιμη κλήτευση ΑΕ – αναγνώριση ακυρότητας απόφασης ΓΣ και συμβάσεων με μέλη ΔΣ)

173/2017 Πρόεδρος: Αργυρώ Αρναούτη-Μπλέτσα Εισηγητής: Νικ. Πουλάκης Δικηγόροι: Βύρων Αντωνιάδης, Θεοκτή Αδαμακίδου Νόμιμη κλήτευση ΑΕ με θυροκόλληση στο κατάστημά της λόγω απουσίας του νόμιμου εκπροσώπου ή κάποιου εκ του νόμου προσώπων. Η μη παράδοση του επιδοτέου εγγράφου στους εκκαθαριστές δεν καθιστά απαράδεκτη την κλήτευση, διότι κατά την εκκαθάριση η εταιρία θεωρείται ότι υπάρχει για τις […]

87/2016 ΤρΕφΛαρ (ανάκληση δωρεάς επί αχαριστίας)

87/2016 Πρόεδρος: Γρηγ. Παπαδημητρίου Εισηγήτρια: Ειρήνη Γκορτσίλα Δικηγόροι: Λάμπρος Φράγγος, Μιχ. Κουρμπέλης   Ανάκληση δωρεάς επί αχαριστίας, ήτοι βαριάς αντικοινωνικής συμπεριφοράς με καταλογιστή υπαιτιότητα του δωρεοδόχου, όπως η καταφρόνηση ή η χωρίς σοβαρό λόγο αδιαφορία του για τον χρήζοντα περίθαλψης και οικονομικής ενίσχυσης δωρητή, έστω και αν η δωρεά δεν έγινε υπό τον όρο διατροφής […]

Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 350/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 350/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Παρασκευής Ε. ΠΑΤΕΤΣΟΥ, Δικηγόρου Λάρισας Εφαρμοστέες διατάξεις στην υπ’ αριθμ. 350/2015 απόφαση (Νομικό πλαίσιο): α) Άρθρο 140 ΑΚ: Αν κάποιος καταρτίζει δικαιοπραξία και η δήλωσή του δεν συμφωνεί από ουσιώδη πλάνη με την βούλησή του, έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας. […]