Πρόσκληση Επιτροπής Αξιολόγησης άρθρ. 15 Κωδ. Δικηγόρων -13.10.2016

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ν.4194/2013) Αθήνα, 5/10/2016 Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαρίσης κ. Κατσαρό Δημήτριο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Κύριε Πρόεδρε, Προσκαλείσθε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων στις 13.10.2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30΄ στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60), προκειμένου να αξιολογηθούν […]

Συνεδρίαση Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων δικηγόρων – 29.03.2016

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ν. 4194/2013)                                                                                                                    Αθήνα, 24. 3. 2016 […]

Συνεδρίαση Επιτροπής Αξιολόγησης υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων – 29.01.2016

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ν. 4194/2013)                                                                                           […]

Συνεδρίαση Επιτροπής Αξιολόγησης άρθρου 15 Κώδικα Δικηγόρων – 24.10.2015

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ν. 4194/2013) Αθήνα, 13.10.2015 Προς Τους κ.κ Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και τα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων που θα παραστούν ως 5ο μέλος της Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προσκαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων στις 24.10.2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30′ […]

Σύγκληση Επιτροπής Αξιολόγησης άρθρου 15 Κωδ. Δικηγόρων – 06.10.2015

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  Αθήνα ,  28. 9. 2015  Προς Τους κ.κ Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προσκαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων στις 6.10.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30΄, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου […]

Συνεδρίαση Επιτροπής Αξιολόγησης άρθρου 15 Κωδ. Δικηγόρων – 14.07.2015

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ν. 4194/2013) Αθήνα, 6.7.2015 Προς Τους κ.κ Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προσκαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων στις 14.7.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. (Ακαδημίας 60) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ […]

Δραστηριότητα Επιτροπής Αξιολόγησης άρθρου 15 Ν. 4194/2013

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ν. 4194/2013) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ             Η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων συνεδρίασε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στις 17.4.2015, προκειμένου να αξιολογήσει τα προσόντα εκατόν οχτώ (108) πτυχιούχων Πανεπιστημίων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αιτήσεις που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή είναι εκείνες, οι οποίες, […]

Πρώτη συνεδρίαση Επιτροπής Αξιολόγησης (αρθρ. 15 Κωδ. Δικηγόρων)

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ                                                                                     […]