Συνεδρίαση Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων δικηγόρων – 29.03.2016

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ν. 4194/2013)

                                                                                                                   Αθήνα, 24. 3. 2016

Προς
τους κ.κ Προέδρους
των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
και τα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων
που θα παραστούν  ως 5ο μέλος της Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προσκαλείσθε να προσέλθετε, σύμφωνα με το ν.4285/2014 και την ΥΑ 80423/30.10.2014, σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων στις 29.3.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως αποστείλετε στη γραμματέα της Επιτροπής μέχρι τη Δευτέρα 28.3.2016 στις 9.00΄ το πρωί, ενημερωτική επιστολή με το όνομα και τα στοιχεία του αντικαταστάτη σας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης της  15/1/2016 και 29-30/1/2016
  2. Συζήτηση επί των επιστολών του Συλλόγου Ελλήνων Αποφοίτων Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
  3. Εξέταση αιτήσεων θεραπείας.
  4. Αξιολόγηση εκκρεμών αιτήσεων.                                                
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ TOY 15 ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 
ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ