Συνεδρίαση Επιτροπής Αξιολόγησης άρθρου 15 Κώδικα Δικηγόρων – 24.10.2015

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ν. 4194/2013)

Αθήνα, 13.10.2015

Προς
Τους κ.κ Προέδρους
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
και τα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων
που θα παραστούν ως 5ο μέλος της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων στις 24.10.2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30′ στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως αποστείλετε στη γραμματέα της Επιτροπής μέχρι την 16.10.2015 ενημερωτική επιστολή με το όνομα και τα στοιχεία του αντικαταστάτη σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ 15 ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ