Συνεδρίαση Επιτροπής Αξιολόγησης υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων – 29.01.2016

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ν. 4194/2013)

                                                                                                             Αθήνα, 25.1.2016

Προς
Τους κ.κ Προέδρους
των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
και τα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων
που θα παραστούν  ως 5ο μέλος της Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προσκαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων στις 29.1.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00΄ στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε όπως αποστείλετε στη γραμματέα της Επιτροπής μέχρι την 27.1.2016 ενημερωτική επιστολή με το όνομα και τα στοιχεία του αντικαταστάτη σας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ TOY 15 ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ