Πρώτη συνεδρίαση Επιτροπής Αξιολόγησης (αρθρ. 15 Κωδ. Δικηγόρων)

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15

ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

                                                                                                             Αθήνα, 9-4-2015

 Προς:

Τους κ.κ. Προέδρους

Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

(Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ιωαννίνων,

Καστοριάς, Ρόδου, Καλαβρύτων, Κοζάνης, Λειβαδιάς, Ρεθύμνης)

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων, στις 17-4-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00’ στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ