Συνεδρίαση Επιτροπής Αξιολόγησης άρθρου 15 Κωδ. Δικηγόρων – 14.07.2015

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ν. 4194/2013)

Αθήνα, 6.7.2015

Προς
Τους κ.κ Προέδρους
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων στις 14.7.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. (Ακαδημίας 60)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ TOY 15 ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ