Πρόσκληση Επιτροπής Αξιολόγησης άρθρ. 15 Κωδ. Δικηγόρων -13.10.2016

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ν.4194/2013)

Αθήνα, 5/10/2016

Προς

Τον κ. Πρόεδρο του

Δικηγορικού Συλλόγου Λαρίσης

κ. Κατσαρό Δημήτριο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Κύριε Πρόεδρε,

Προσκαλείσθε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων στις 13.10.2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30΄ στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60), προκειμένου να αξιολογηθούν οι εκκρεμείς αιτήσεις και ν’ αποφανθεί η Επιτροπή επί των αιτήσεων θεραπείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε.ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

__________________________________________________________

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60, 106 79 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210-33 98 116 – 117, FAX: 210-33 98 115