Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών, ανακοπών και εφέσεων ειδικής διαδικασίας των (αρχικών) δικασίμων απο 30.10.2020 έως 30.11.20200

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία

Προσδιορισμός ανακοπών για 7-1-21

Προσδιορισμός ανακοπών για 15-4-21

Προσδιορισμός ανακοπών για 1-4-21

Προσδιορισμός ανακοπών για 4-3-21

Προσδιορισμός ανακοπών για 4-2-21

Προσδιορισμός απαλλοτριώσεων για 25-2-21

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 416 ορθο

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 415 ορθο

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ AYTOKINHTA 414

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ AYTOKINHTA 413 ορθο

Προσδιορισμός εργατικών για 4-2-21

Προσδιορισμός εργατικών για 11-2-21

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Εφέσεις 2-11-2020