Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων των (αρχικών) δικασίμων 04.12.2020, 11.12.2020 και 18.12.2020

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία

Οίκοθεν προσδιορισμός 4-12-2020

Οίκοθεν προσδιορισμός 11-12-2020

Οίκοθεν προσδιορισμός 18-12-2020

ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020