Ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος Εκουσίας Β΄του Ειρηνοδικείου Λάρισας για τις υποθέσεις αποποίησης κληρονομιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τμήμα Διαθηκών

Πληρ. Μαρία Μπάλλα

Τηλ. 2410 257511

Ημερομηνία 25/01/2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 26/1/2021, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο γραφείο του Τμήματος Πιστοποιητικών-Διαθηκών-Αποποιήσεων (τηλέφωνο 2410 257-511)προκειμένου να κλείσετε ραντεβού για τη διενέργεια δήλωσης αποποίησης. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4992/23.1.2021 ΚΥΑτων Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Δικαιοσύνης, οι νόμιμες προθεσμίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναστολή μέχρι τη Δευτέρα 1/02/2021και ώρα 06.00 και βρισκόμαστε σε αναμονή της έκδοσης νέας ΚΥΑ για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Επισημαίνεται ότι, δεδομένης της ως άνω αναστολής, η οικεία προθεσμία αποποίησης κληρονομίας, ολόκληρη ή υπολειπομένη, εξακολουθεί ομοίως να είναι σε αναστολή. Ως εκ τούτου η προσέλευση πολιτών και πληρεξουσίων δικηγόρων, για όσο διαρκεί η αναστολή, είναι προαιρετική, αφενός προς διευκόλυνσή τους και αφετέρου προς αποφυγή συνωστισμού για το μετά την άρση της αναστολής χρονικό διάστημα.
Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των τεχνικών προβλημάτων που εντοπίζονται στο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Πολιτικής Δικαιοσύνης, όπου και καταχωρούνται οι δηλώσεις αποποίησης και για την ταχύτερη διεκπεραίωση, οι δηλώσεις θα συντάσσονται από τους ενδιαφερόμενους σε έντυπα που θα παραλαμβάνουν από την υπηρεσία μας.
Τέλος, ο αριθμός των αποποιήσεων που θα διενεργούνται καθημερινά, θα είναι αυστηρά ελεγχόμενος, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και ομαλή λειτουργία της γραμματείας, καθώς όπως είναι γνωστό το εν λόγω τμήμα είναι επιφορτισμένο και με άλλα αντικείμενα, (έκδοση πιστοποιητικών, δημοσίευση διαθηκών, Εκουσία Β).

Σας επισυνάπτουμε προς διευκόλυνσή σας συνημμένα τα σχετικά έντυπα.

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος Εκουσίας Β
Πιστοποιητικών-Διαθηκών-Αποποιήσεων