Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης Εφέσεων Τακτικής – Εκουσίας των (αρχικών) δικασίμων 03.11.2020 και 10.11.2020

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία

ΠΡΑΞΗ ΕΦΕΣΕΙΣ (4)

ΠΡΑΞΗ ΕΦΕΣΕΙΣ (3)

ΠΡΑΞΗ ΕΦΕΣΕΙΣ (2)

ΠΡΑΞΗ ΕΦΕΣΕΙΣ (1)