Πράξεις της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης Αιτήσεων Εκουσίας των (αρχικών) δικασίμων 03.11.2020, 10.11.2020 και 17.11.2020

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία

ΠΡΑΞΗ ΕΚΟΥΣΙΑΣ 3-11-20 (1)

ΠΡΑΞΗ ΕΚΟΥΣΙΑΣ 3-11-20 & 10-11-2020 (2 )

ΠΡΑΞΗ ΕΚΟΥΣΙΑΣ 17-11-20 (3)