Αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών

Το παρακάτω έγγραφο κοινοποιήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος στον ΔΣΛ την 15.09.2016. Έντυπα των σχετικών αιτήσεων μπορούν να βρεθούν ΕΔΩ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 1604/153626
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ
ΕΞ – ΕΠΕΙΓΟΝ
Με FAX

Λάρισα 8-9-2016

Πληροφορίες: Μασσούρας Ευγένιος
Τηλέφωνο: 2413503544
Fax: 2413503562
Ταχ. Δ/νση: Σωκράτους 111
Ταχ. Κωδ. / Πόλη: 413 36 / Λάρισα

Προς:

1. Δικηγορικοί Σύλλογοι Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
2. Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
3. Οικονομικά Επιμελητήρια Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
4. Σύλλογοι Λογιστών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

ΘΕΜΑ: «Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών»
Σχετ.: Το από 6-9-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών, του Υπουργείου Οικονομικών

Σας στέλνουνε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, το οποίο μας στάλθηκε με email την 6-9-2016 από τη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή τους στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, για να συμμετέχουν στην κλήρωση του Ιανουαρίου 2017, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και τις 31-10-2016, προκειμένου να ενημερώσετε τα μέλη των συλλόγων σας.

Συνημμένα:
Το από 6-9-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών, του Υπουργείου Οικονομικών

Εσωτ. Διανομή:
α) Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών
β) Χρον. Αρχείο Με εντολή
Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Η Προϊσταμένη
της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών
κ.α.α.

ΣΥΝΕΦΑΚΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ