Επιδότηση Δικηγόρων μέσω ΕΣΠΑ

Ενημερώνονται τα μέλη του Δ.Σ.Λ. ότι υφίσταται η δυνατότητα επιδότησής τους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναλύονται γενικώς κατωτέρω και ειδικότερα στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr . Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013

Ποινικά ή Πολιτικά Δικαστήρια ΕΚΤΟΣ Λάρισας

Εφιστάται η προσοχή των κ.κ. συναδέλφων σχετικά με τα παρακάτω: Ότι εάν πρόκειται να παρασταθούν σε Ποινικά ή Πολιτικά Δικαστήρια ΕΚΤΟΣ Λάρισας, φρόνιμο είναι να προμηθεύονται Γραμμάτια Προείσπραξης της δικηγορικής των αμοιβής από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, γιατί διαφορετικά πιθανά να επιβαρυνθούν με επιπλέον κρατήσεις και εισφορές, που έχουν καθιερώσει οι Δικηγορικοί Σύλλογοι των άλλων […]

Διευκρινήσεις για την αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 7 Ιουνίου 2009

Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 60748/16.4.2009 απόφαση του Υπουργού της Δικαιοσύνης: Αναστέλλονται οι εργασίες των Δικαστηρίων της Χώρας