Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έως 30/6/2014

Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας

Λάρισα, 29.05.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επικυρώθηκε σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ  και εγκρίθηκε η παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ/ΕΤΑΑ και ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ  μέχρι 30/6/2014.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου