Παρακολούθηση σεμιναρίων μέσω Portal – Επίλυση προβλημάτων

Αγαπητές/οί συνάδελφοι

Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετοχής των δικηγόρων στα πρώτα Ειδικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης του Ν. 5095/2024 (την Κυριακή 19/05/2024 το σεμινάριο για τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ το παρακολούθησαν 9.334 και των ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 11.143), εμφανίστηκαν ορισμένα προβλήματα που οφείλονται κύρια στην αποστολή και λήψη του σχετικού συνδέσμου μέσω Email.

Για τον λόγο αυτό προβήκαμε στην αναβάθμιση της υπάρχουσας πλατφόρμας στο Portal της Ολομέλειας υποβολής αίτησης συμμετοχής στα σεμινάρια του Ν.5095/2024, ώστε να στην ίδια φόρμα να συμπεριλαμβάνεται και το πρόγραμμα των σεμιναρίων, με τα αντίστοιχα links πρόσβασης σε κάθε ένα από αυτά. Αναπτύχθηκε εφαρμογή η οποία εμφανίζει στο κάτω μέρος της σελίδας της υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής, το πρόγραμμα σεμιναρίων με τα αντίστοιχα Link.

Έτσι όταν δημιουργηθεί μια πρόσκληση για ένα σεμινάριο , τότε θα εμφανίζεται η αντίστοιχη υπερσύνδεση (Link) στην φόρμα της αίτησης και ο δικηγόρος που έχει πιστοποιηθεί κατά την είσοδό του PORTAL θα έχει επίσης πιστοποιημένη πρόσβαση και στο σεμινάριο.

Με το τρόπο αυτό θα εκλείψουν όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από την χρήση του Email, και παράλληλα αναβαθμίζονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες πρόσβασης των δικηγόρων στα σεμινάρια

Τέλος κατά την πρώτη σύνδεσή σας θα πρέπει να ακολουθήσετε τις προτεινόμενες από το Microsoft Teams οδηγίες για την ολιγόλεπτη λήψη και εγκατάσταση του προγράμματος (Teams)