Οι Νέες Αλλαγές σε ΠΚ και ΚΠΔ – Συγκριτικοί Πίνακες Παλαιών & Νέων Ρυθμίσεων

Αναρτώνται συγκριτικοί πίνακες με τις τροποποιήσεις που επέρχονται στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με το Ν. 5090/2024 (Α΄ 30/23-2-2024).

Οι κυριότερες τροποποιήσεις τονίζονται με έντονη γραφή (bold), ώστε ο ερμηνευτής και ο εφαρμοστής του δικαίου να έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώνουν ευχερέστερα τι ακριβώς αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο νομικό καθεστώς.

Την ανά χείρας έκδοση επιμελήθηκαν για λογαριασμό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο Αντιπρόεδρος του ΔΣΑ, Αλέξανδρος Μαντζούτσος, σε συνεργασία με το Lawspot.

Διατίθεται ελεύθερα, με την ευχή να αποτελέσει ένα πρακτικό και χρήσιμο βοήθημα για όλες και όλους τους συναδέλφους κατά την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Συνημμένα